กลับไปสู่สิ่งที่เป็นพื้นฐาน: เทคโนโลยีที่กำลังช่วยให้โลกปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จ