นวัตกรรม ความร่วมมือ และความเชี่ยวชาญ: เออร์ทิซา ไซยิด กับศักยภาพด้านพลังงานคาร์บอนต่ำของเอเชีย