การร่วมมือกันเพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต

การร่วมมือกันเพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต

นวัตกรรมด้านพลังงาน - การร่วมมือกันเพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต
จากเท็กซัสสู่สิงคโปร์ การสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์