กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีระดับโลก

กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีระดับโลก

โครงการ - กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีระดับโลก
นักเรียน STEM คลื่นลูกใหม่ เตรียมพร้อมแก้โจทย์ในโลกแห่งความเป็นจริง