ประเทศปาปัวนิวกินีมีชื่อเสียงทั้งด้านทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามอลังการ และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอย่างน่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม ป่าดึกดำบรรพ์และภูเขาสูงตระหง่านยังคงเป็นอุปสรรคทางธรรมชาติที่แยกชุมชนต่าง ๆ ให้อยู่โดดเดี่ยว เป็นความท้าทายสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนี้ ตัวอย่างเช่น รายงานของธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่าร้อยละ 37 ของประชากร 7 ล้านคนในประเทศไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และในโลกทุกวันนี้ การอ่านหนังสือไม่ออกสามารถแยกบุคคลให้โดดเดี่ยวได้มากกว่าเทือกเขาหรือป่าทึบใด ๆ

Two children smiling at school in PNG

 

เพื่อลดการไม่รู้หนังสือในประเทศ รัฐบาลปาปัวนิวกินีได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในวงกว้าง รวมถึงเอ็กซอนโมบิล ซึ่งดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวในปาปัวนิวกินี (PNG LNG) ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้จ้างงานรายใหญ่ของประเทศ PNG LNG ย่อมสนใจส่งเสริมอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประเทศนี้ การสนับสนุนปาปัวนิวกินีในการเพิ่มอัตราผู้รู้หนังสือ จะเป็นการลงทุนเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในท้องถิ่นซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เติบโตรองรับภาคพลังงานที่กำลังขยายตัว

ที่ผ่านมา บริษัทได้มอบเงินกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดสร้างและจัดการโรงเรียนต่าง ๆ จัดหาทุนการศึกษาและช่วยเหลือครู นับเป็นความพยายามให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุม นอกจากจัดส่งอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งหนังสือจำนวนมากกว่า 6,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียน 25 แห่งในห้าจังหวัด บริษัทยังสนับสนุน บุค บิลง พิคินนี (Buk bilong Pikinini) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในท้องถิ่นที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและโครงการส่งเสริมการอ่าน-เขียนนอกเวลาเรียน

นอกจากนี้  PNG LNG ยังมอบเงินสนับสนุนการฝึกอบรมภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนอีกด้วย บริษัทยังได้ลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังสนับสนุนด้านการเงินเพื่อซ่อมแซมตกแต่งห้องเรียนคู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาโฮมาเปาอาในจังหวัดเฮลาของประเทศ  ซึ่งเป็นการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนเพื่อทำให้อัตราการรู้หนังสือของประเทศนี้เพิ่มขึ้น

สำหรับปาปัวนิวกินี รางวัลที่ได้รับอย่างเต็มที่จากการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง PNG LNG คือการสร้างงานในท้องถิ่น และระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนคือตัวเร่งที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงงานเหล่านี้ได้ 

Header image พนักงานที่เป็นอาสาสมัครกำลังช่วยครูสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผ่านบทเรียนวิทยาศาสตร์

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?