ทั่วเอเชียแปซิฟิก พนักงานเอ็กซอนโมบิล ได้ช่วยพัฒนาชีวิตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

เนื่องในวันอาสาสมัครสากล เราขอนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ของพนักงานทั่วทั้งภูมิภาค ที่ช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

สิงคโปร์

ขณะที่เอ็กซอนโมบิลในประเทศสิงคโปร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 130 พนักงานของเราได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

ภายใต้หลักสำคัญสี่ประการ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน พนักงานเอ็กซอนโมบิลที่สิงคโปร์มีวิธีการที่หลากหลายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน นับตั้งแต่การพายเรือคายัคเพื่อขุดลอกลำน้ำ บริจาคโลหิต และแจกจ่ายถุงจ่ายตลาดให้แก่ครัวเรือน

อินโดนีเซีย

เราเริ่มโครงการอาสาสมัครประจำปีในอินโดนีเซียด้วยการช่วยเหลือชุมชนใกล้สถานที่ปฏิบัติการของเรา ปีที่แล้ว เราได้ปลูกต้นไม้มากกว่า 1,000 ต้น ช่วยเหลือเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวพืชผล และให้โอกาสทางการศึกษาด้วยการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนักเรียน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เราได้ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชน มาแล้วมากกว่า 25,000 ชั่วโมง

เรายังช่วยส่งเสริมสตรีอินโดนีเซียที่มาจากชุมชนด้อยโอกาส ให้สามารถควบคุมการเงินด้วยตนเองได้มากขึ้น ผ่านโครงการสร้างความหวังสำหรับอนาคต (Weaving Hopes for the Future) ซึ่งเป็นโครงการที่สอนทักษะการทอผ้าและถักโครเชต์ให้แก่ผู้หญิง เพื่อสร้างรายได้จากการประดิษฐ์และขายผลิตภัณฑ์

มาเลเซีย

ในประเทศมาเลเซีย เราช่วยสร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ด้วยการสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน STEM หลายโครงการ

ผู้สอนด้าน STEM ก็ได้ประโยชน์จากการฝึกอบรมคุณครู ซึ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและฟื้นฟูการศึกษาด้าน STEM ในโรงเรียน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 พนักงานของเรามีส่วนสนับสนุนการศึกษา STEM ด้วยการเชื่อมโยงกับนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ผ่านโครงการวิศวกรรุ่นเยาว์ เพื่อช่วยจุดประกายความใฝ่รู้ในเส้นทางอาชีพด้าน STEM

ในปีนี้ พนักงานของเราเริ่มจัดโครงการทำความสะอาดแม่น้ำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ซึ่งมีการเก็บรวบรวมขยะน้ำหนักราว 400 กก. ภายในเช้าวันเดียว

ปาปัวนิวกินี

พนักงานเอ็กซอนโมบิลปาปัวนิวกินีได้รวมตัวกันเป็นอาสาสมัคร “กองทัพสีเหลือง” โดยสวมเสื้อสีเหลืองเมื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ

พนักงานมารวมตัวกันทาสีศาลาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมที่หมู่บ้านปาป้าในจังหวัดเซ็นทรัล รวมทั้งทำความสะอาดหน้าชายหาดเลียเลียนอกท่าโมสบี้ จากนั้น บริจาคเครื่องมือที่ใช้เพื่อโครงการทำความสะอาดชุมชนในอนาคต

โครงการริเริ่มที่คล้ายคลึงกันคือการทำความสะอาดสถานีโคโมบริเวณที่ราบสูงจังหวัดเฮลา

อาสาสมัคร ที่มีทักษะสูงด้าน STEM ช่วยสอนในชั้นเรียนแบบโต้ตอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวแทนด้านวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนเก้าแห่ง และเข้าถึงนักเรียนมากกว่า 1,400 คนทั่วทั้งชุมชน

กองทัพสีเหลืองยังช่วยเหลือเด็กๆ ในการฝึกฝนทักษะด้านคณิตศาสตร์ด้วยการอาสาในวันหนังสือเด็ก ในท้องถิ่น พวกเขาเล่นบทบาทสมมติกับเด็กๆ ที่แผงในตลาด โดยเด็กๆ มีเงินสมมติที่ใช้เพื่อซื้อและขายของ รวมทั้งคำนวณเงินทอน เป็นการช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์จริง

ไทย

เราช่วยเปิดโลกแห่งโอกาสแก่นักเรียนด้วยชั้นเรียนภาษาอังกฤษ พนักงานของเราในประเทศไทย อาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในชุมชนใกล้สำนักงาน อุทิศเวลาหลายสัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของเด็กๆ

เวียดนาม

การสนับสนุนมูลนิธิ Operation Smile Vietnam ของเรา ช่วยเหลือเด็ก 1,000 คนที่เกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่มีรูปร่างผิดปกติ ด้วยการศัลยกรรม รวมทั้งให้การดูแลรักษาฟันให้แก่เด็กๆ ในเวียดนามมากกว่า 10,000 คน

เรายังสนับสนุนการศึกษาทั่วทั้งประเทศอีกด้วย

ในความร่วมมือกับองค์กร Teach for Vietnam (TFV) พนักงานของเราไปสอนวิชาด้าน STEM รวมทั้งทักษะทางอาชีพอื่นๆ โดยมีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน เข้าร่วมในโครงการนับตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2561

TFV ยังให้การฝึกอบรมแก่ครูมากกว่า 300 คน ในโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ห่างไกล 20 แห่งในจังหวัด Tay Ninh และ Quang Nam อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2566 เอ็กซอนโมบิลยังบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิดที่สำคัญ 14 ชิ้น และสนับสนุนการฝึกอบรมการกู้ชีพฉุกเฉินสำหรับทารกแรกเกิด แก่แพทย์และพยาบาลในเขตที่ยากจนที่สุดของจังหวัด Quang Ngai

เรายังให้การสนับสนุนองค์กร VinaCapital Foundation อย่างสม่ำเสมอ ในโครงการส่งเสริมทางสุขภาพเด็กและผู้ใหญ่ในเวียดนามมากกว่า 2.5 ล้านคน ในเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา

อินเดีย

อาสาสมัครจากบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในอินเดียได้ร่วมมือกับองค์กร Agastya International Foundation เพื่อช่วยสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของอินเดีย

บริษัทสนับสนุนโครงการ “ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” ที่ริเริ่มโดย Agastya ในการส่งเสริมให้นักเรียนอายุ 6 ถึง 10 ปี ในโรงเรียนรัฐบาลบริเวณรอบชายขอบเมืองบังกาลอร์ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองด้วยตนเอง

โครงการนี้จะช่วยนักเรียนด้อยโอกาสราว 16,000 คนให้ได้เรียนรู้ และทำงานร่วมกับวัตถุทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปกติได้แต่อ่านเท่านั้น ผ่านชั้นเรียนแบบโต้ตอบได้ และด้วยการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ พนักงานของเอ็กซอนโมบิลยังมีส่วนร่วมในโครงการนี้ โดยการไปเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายร่วมกับทีม Agastya และช่วยเด็กๆ ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ในหมู่นักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของพลังงาน เช่น การค้นพบและการผลิตพลังงาน

ฮ่องกง

การเอาใจใส่ชุมชนที่เราปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่เอ็กซอนโมบิลในฮ่องกงให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราส่งเสริมการศึกษาและร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านทักษะและความทุ่มเทของพนักงานของเรา

พนักงานของเราร่วมการสัมมนาด้านอาชีพเพื่อแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจโลกการทำงานมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน นอกจากนี้ ยังเป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถจากการทำงานจริง รวมทั้งแสดงให้เห็นตัวอย่างความร่วมมมือของเอ็กซอนโมบิลกับองค์กรนอกภาครัฐ เช่น A Plastic Ocean Foundation ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการอาสาสมัครทำความสะอาดชายหาดในฮ่องกง

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?