การดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การลดการปล่อยก๊าซ - การดักจับและกักเก็บคาร์บอน
นวัตกรรม ความร่วมมือ และความเชี่ยวชาญ: เออร์ทิซา ไซยิด กับศักยภาพด้านพลังงานคาร์บอนต่ำของเอเชีย