สำหรับเครือข่ายการดักจับและกักเก็บคาร์บอนที่นำเสนออยู่ทั่วโลก จะได้รับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานให้ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ขนส่งไปทางท่อหรือทางเรือ แล้วฉีดก๊าซลงไปลึกหลายพันฟุตใต้พื้นดิน จนถึงชั้นหินทางธรณีวิทยาที่เลือกไว้แล้วอย่างระมัดระวัง เพื่อกักเก็บก๊าซไว้อย่างปลอดภัยและถาวร

เอ็กซอนโมบิลเชื่อว่าเอเชียมีศักยภาพที่จะพัฒนาการใช้งาน CCS ขนาดใหญ่ โดยส่วนหนึ่งมาจากผลการศึกษาวิจัยของศูนย์พลังงานสิงคโปร์ (Singapore Energy Center) ที่ระบุว่าภูมิภาคในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่จะมีขีดความสามารถในการกักเก็บก๊าซได้เกือบ 300,000 ล้านตัน แนวทางดังกล่าวจะสามารถสร้างเครือข่ายในภูมิภาคที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งจะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซปริมาณมาก เข้ากับการกักเก็บก๊าซในระดับโลก

Energy Factor พูดคุยกับดร.กาเนช ดาซารี นักวิจัยและวิศวกรของเอ็กซอนโมบิล เพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ว่ามีการคัดเลือกอย่างระมัดระวังและเข้มงวดเพียงใด ดร.ดาซารีสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมีบทบาทเป็นผู้นำในการกำหนดบริเวณที่มีศักยภาพเป็นจุดกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับเอ็กซอนโมบิล ดร.ดาซารี ได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจเมื่อต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยในการวางแผนกักเก็บคาร์บอนอยู่หลายครั้ง


เทคโนโลยีเพื่อการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลอดภัยและแข็งแกร่ง

เทคโนโลยีเพื่อการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลอดภัยและแข็งแกร่ง

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?