คุณสุดา นิลวรสกุล และคุณราตรีมณี ภาษีผล ในตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของเอสโซ่ประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวันเดียวกัน

Thailand Lead Country Manager Suda

คุณสุดา นิลวรสกุล

คุณสุดาจะดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย อีกด้วย คุณสุดาไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงคนแรก ในตำแหน่งนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นคนไทยคนที่สองที่ดำรงตำแหน่งนี้อีกด้วย คุณสุดาให้ความเห็นว่า การแต่งตั้งครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการให้คนในพื้นที่ทำงานในบทบาทผู้นำองค์กร

“การที่มีคนไทยอยู่ในตำแหน่งสำคัญนี้  ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในประเทศ และช่วยให้พนักงานเห็นว่าตนเองก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดขององค์กรได้เช่นกัน” คุณสุดากล่าว “อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในองค์กรอีกด้วย”

คุณราตรีมณีทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลา 31 ปีและก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ หลังจากดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเอสโซ่ ประเทศไทย

คุณราตรีมณี กล่าวว่าความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง (diversity and inclusion) ในสถานที่ทำงาน ได้สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ็กซอนโมบิล เป็นสถานที่ซึ่งความสามารถของผู้คน ได้เปล่งประกาย และมุมมองที่แตกต่าง ถือเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถ ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ ไม่ว่าภูมิหลังของตนจะเป็นอย่างไร

ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร หรือมีสัญชาติใด สิ่งสำคัญที่สุด คือ การพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด และไปให้ไกลยิ่งขึ้น” คุณราตรีมณี กล่าว “เราเป็นใครนั้นไม่สำคัญเท่าความสามารถของเราในการสนับสนุนองค์กร และเราควรท้าท้ายตัวเองเพื่อเพิ่มพูน ทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง”

คุณสุดากล่าวว่า ณ เวลานี้เธอมุ่งเน้นไปที่ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และการขายหุ้นของเอ็กซอนโมบิลในเอสโซ่ ประเทศไทย ซึ่งได้ ดำเนินการในประเทศนี้มากว่า 130 ปี เอสโซ่ ประเทศไทย ประกอบด้วย โรงกลั่นศรีราชา เครือข่ายคลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์เอสโซ่

Thailand managing director Ratrimani

คุณราตรีมณี ภาษีผล

“เอสโซ่และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยมาเกือบ 130 ปี และเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของดิฉัน ดิฉันเติมน้ำมันด้วยผลิตภัณฑ์เอสโซ่ตั้งแต่เริ่ม ขับรถ” คุณสุดากล่าว

ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายความเป็นผู้นำของคุณสุดานั้นเรียบง่ายมาก นั่นคือ “ดิฉันต้องการทำให้แน่ใจว่า เอ็กซอนโมบิลจะยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าทำงานที่สุดในระเทศไทย”

 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาบริษัท
เมื่อโลกเข้าสู่ยุค New Normal การฝึกอบรมพนักงานก็เปลี่ยนไป