คณะกรรมการด้านภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (IPCC) ของสหประชาชาติ ซึ่งมีตัวแทนภาครัฐจากประเทศต่าง ๆ และองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เห็นพ้องกันว่า CCS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดเพื่อจะลดคาร์บอน และจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของสังคมในด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

เอ็กซอนโมบิล เข้าใจดีถึงความจำเป็นในการใช้ CCS โดย ตั้งแต่พ.ศ.2513 เป็นต้นมา เราสามารถดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าบริษัทอื่นใด คือรวมแล้ว มากกว่าร้อยละ 40 ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้ทั้งหมด และถึงตอนนี้ นับได้ว่าเรามีส่วนในการดักจับได้ถึงกว่า 1 ใน 5 ของความสามารถในการดักจับของ CCS ทั่วโลก

การจะทำเช่นนี้ได้ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและวิธีแก้ปัญหาที่พัฒนามาแล้วเป็นอย่างดี ในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ซึ่งเอ็กซอนโมบิลนั้น เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ที่นำเทคโนโลยีทั้งการดักจับและการกับเก็บมาใช้ เป้าหมายต่อไปของเราคือจะหาทางลดค่าใช้จ่าย ความซับซ้อน และความจำเป็นที่จะต้องลงทุนขนาดใหญ่ในการใช้เทคโนโลยี CCS  เพื่อให้สามารถใช้งานได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมทั่วโลก

แม้ว่างานวิจัยและพัฒนายังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น แนวทางหนึ่งที่เรากำลังศึกษา คือการใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์บอเนต (carbonate fuel cell)  เซลล์เชื้อเพลิงสามารถดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้า โดยยังทำให้การดักจับคาร์บอนมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกด้วย

เซลล์เชื้อเพลิงทำงานต่างจากเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนแบบดั้งเดิม โดยทั้งดักจับคาร์บอนและผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งให้ประโยชน์สองด้าน คือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งลดการปล่อยคาร์บอนได้ด้วย

เอ็กซอนโมบิลเปิดตัวหน่วยงานธุรกิจ Low Carbon Solutions เมื่อต้นปีนี้ โดยเบื้องต้นมุ่งเน้นการใช้ CCS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซปริมาณซึ่งยากจะขจัดคาร์บอนออกเป็นพิเศษ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการผลิต

ปัจจุบันเรากำลังดำเนินแผนงานสำหรับโอกาสใหม่ ๆ อีกมากมายในการใช้ CCS ทั่วโลก ขณะที่ยังคงให้การสนับสนุนมาตรการทางนโยบาย ที่จะกระตุ้นให้มีการใช้งานเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ในวงกว้าง เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ธุรกิจที่เป็นทางออกเรื่องคาร์บอนต่ำยังใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทในการผลิตไฮโดรเจนอีกด้วย ซึ่งเป็นพลังงานอีกแหล่งหนึ่งที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในอีกหลายปีข้างหน้า เอ็กซอนโมบิลวางแผนลงทุนเป็นเงิน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ และพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซไปจนถึงพ.ศ. 2568

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม