ข้อมูลเชิงลึก

ถามตอบกับโจ โบลมเมิร์ท เรื่องการใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน เพื่อลดคาร์บอนจากอุตสาหกรรม