เทคโนโลยีทุกอย่างเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ –  คือความคิดและวิสัยทัศน์ในการทำอะไรสักอย่างด้วยวิธีการที่ต่างออกไป โดยที่มีการวิจัยและพัฒนาต่อ  ทั้งในด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง เพื่อเปลี่ยนความคิดบนกระดาษให้เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานได้จริง จากนั้น ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือ จะทำให้เทคโนโลยีนั้นก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนล้าน หรือเป็นพันล้านคนในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร?

จำเป็นต้องมีการลงทุน (ร่วมกับด้านอื่นๆ ด้วย)

ในกรณีของเทคโนโลยีอย่าง CCS การลงทุนใช้เงินมหาศาล และเป็นการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมระยะยาว ดังนั้น การจะเป็นธุรกิจในระยะยาวได้ ผู้มีส่วนในการดำเนินงาน จึงคาดหวังให้นโยบายของภาครัฐสนับสนุนเทคโนโลยีที่จะขยายให้มากขึ้นตามอุตสาหกรรม ซึ่งถ้ากฎข้อบังคับในปัจจุบันทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่สอดคล้องกัน การลงทุนก็ทำได้ลำบาก

เพื่อส่งเสริมดึงดูดการลงทุน ที่จะทำให้แนวคิดการตั้งศูนย์ CCS เป็นจริงขึ้นมาได้ เอ็กซอนโมบิลเชื่อว่าจะต้องมีนโยบายที่สำคัญสามประการดังนี้

1. ราคาคาร์บอนสำหรับทุกภาคส่วน

การกำหนดราคาตลาดของคาร์บอนไดออกไซด์ที่โปร่งใสทุกภาคส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างธุรกิจที่มีการดักจับคาร์บอน ราคาที่โปร่งใสและคงที่ของคาร์บอนจะช่วยให้เกิดความชัดเจนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการลงทุน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้เกิดการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

2. แนวทางที่เป็นกลางทางเทคโนโลยี

ไม่มีเทคโนโลยีใดเพียงหนึ่งเดียวที่จะทำให้สังคมสามารถบรรลุเป้าหมายด้านภูมิอากาศที่กำหนดไว้ในความตกลงปารีสได้ จึงมีความสำคัญที่นโยบายจากภาครัฐจะต้องมีวิธีปฏิบัติต่อการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลากหลายแนวทางอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้แต่ละแนวทางมีโอกาสเติบโต และการมีแนวทางความเป็นกลางทางเทคโนโลยี จะทำให้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซสามารถแข่งขันได้ในตลาด

3. มุมมองนโยบายที่สามารถคาดการณ์ได้

นักลงทุนจะเข้าหาโอกาสที่มองเห็นความแน่นอนและการมีนวัตกรรม นโยบายที่สามารถคาดการณ์ได้ มีความแน่นอน และความคุ้มค่า เพื่อส่งเสริมการใช้ CCS จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการใช้งานในวงกว้างและยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นความท้าทายระยะยาว และนโยบายที่จะแก้ปัญหานี้ จำเป็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แรงจูงใจข้อหนึ่งด้านนโยบายในระยะยาว อาจเป็นการให้เครดิตภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดสรรเงินทุนมาใช้ใน CCS

ความท้าทายสำหรับเทคโนโลยีและนโยบาย

การวางนโยบายที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการใช้  CCS มีความท้าทายมากพอๆ กับการใช้งานเทคโนโลยีเองเลยทีเดียว เพื่อช่วยให้เกิดความก้าวหน้าด้านนโยบาย เอ็กซอนโมบิลได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดทางออกที่สร้างสรรค์และเหมาะสม โดยดูรายละเอียดได้ในรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาภูมิอากาศ พ.ศ.2565

เราคำนึงถึงและสนับสนุนความมุ่งมั่นของสังคม ที่จะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ.2593 และให้ความสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่จะส่งเสริมวิธีแก้ปัญหาตามพื้นฐานของตลาดและมีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

- ดาร์เรน วู้ดส์ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซอนโมบิล

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?