การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) มีส่วนสำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เหล็ก ซีเมนต์ สารเคมี และการผลิตพลังงาน ดร.ประซานนา โจชิ รองประธาน Low Carbon Solutions Technology อธิบายหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีที่นี้ และวิธีที่เอ็กซอนโมบิลช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการนำ CCS ไปใช้ในระดับสูง

 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?