ความนิยมที่เพิ่มขึ้น การเรียนรู้เสมือนจริงและการฝึกอบรมด้วยตนเอง ผสมผสานกับการฝึกกับอุปกรณ์แบบดั้งเดิม กำลังสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆ ในสำนักงานและโรงงาน

การฝึกอบรมแบบดั้งเดิม ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ทำให้การเรียนรู้จากการทำงานจริงเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

การที่บริษัทให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความทุ่มเทเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของพนักงาน เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดสถานที่ทำงานที่ก้าวล้ำนำหน้าของยุคสมัย เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงาน และการนำ Big Data มาใช้ร่วมด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า

เอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความทุ่มเท ที่จะให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้ ตลอดช่วงการทำงานในอาชีพ จนเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Gold Award) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

คุณยุพา ว่องไวทยา ผู้จัดการศูนย์บริการการเรียนรู้องค์กร และการบริหารระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน อธิบายถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตลอดช่วงการทำงานของเธอที่ผ่านมา รวมทั้งวิธีการที่จะยังคงปรับให้เหมาะสมและพัฒนาต่อไป

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?