โดยนีล แชปแมน รองประธานอาวุโส เอ็กซอนโมบิล

 

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนความคิดริเริ่มนี้

ในการประกาศปฏิญญาสากลเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปแถลงว่า “การลดการปล่อยมีเทนได้อย่างรวดเร็วนั้น จะช่วยเสริมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ และถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่จะลดภาวะโลกร้อนในระยะสั้น และทำให้เป้าหมายที่จะจำกัดอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นแค่ 1.5 องศาเซลเซียสนั้นยังคงเป็นไปได้”

ประธานาธิบดีไบเดน กล่าวถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยมีเทนเมื่อเดือนที่แล้วว่า “เราต้องทำอะไรบางอย่าง และเราต้องทำเดี๋ยวนี้”

เอ็กซอนโมบิลเห็นพ้องและจะทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯ คณะกรรมาธิการยุโรป และรัฐบาลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลง

พูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือ เราจะ

  • ลดการปล่อยมีเทนลงร้อยละ 40-50 จากระดับของปี 2559 ภายในพ.ศ.2568 ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
  • พัฒนา ทดสอบ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการตรวจสอบและลดมีเทนมาใช้งาน และ
  • ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการลดการปล่อยมีเทน
  • เราเชื่อว่าแผนลดมีเทนของเราที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของปฏิญญาดังกล่าว

เรายังเห็นคุณค่าของความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีการปล่อยมีเทน เช่น ภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และพื้นที่ฝังกลบขยะ และจะแบ่งปันประสบการณ์ เทคโนโลยี และกลยุทธ์ของเราในการลดมีเทน เพื่อช่วยหาทางออกที่ได้ผล เพราะแต่ละชาติมีรูปแบบการปล่อยมีเทนแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะมีความสำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของปฏิญญา (ดูภาพกราฟิกด้านล่าง)

การร่วมมือกันเพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต

เครดิตภาพ จอห์น คีฟ, CNN

การสนับสนุนของเราเพื่อลดการปล่อยมีเทนไม่ใช่เรื่องใหม่

ในปี 2560 เอ็กซอนโมบิลลงนามในหลักปฏิบัติสำหรับมีเทน และเมื่อปีที่แล้ว เราได้นำเสนอกรอบต้นแบบในการควบคุมมีเทนทั่วทั้งอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซในทุกขั้นตอนการผลิต และเราสนับสนุนสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาในการควบคุมการปล่อยมีเทนโดยตรงจากแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซทั้งใหม่และที่มีอยู่เดิม รวมทั้งกลยุทธ์มีเทนปี 2563 ของคณะกรรมมาธิการยุโรป

การช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานที่เติบโต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงให้เหลือน้อยที่สุด เป็นความท้าทายที่สำคัญของพวกเราทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งรัฐบาล แวดวงวิชาการ ชุมชนทางวิทยาศาสตร์ในวงกว้าง ภาคส่วนเอกชนและผู้บริโภค ต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่มีประสิทธิภาพ

เอ็กซอนโมบิลมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกนี้ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของเรา กำลังใช้ความเชี่ยวชาญและเฉลียวฉลาด ช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็หาทางออกเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำลง

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?