นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับจีน ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ใช้พลังงานมหาศาล ซึ่งกำลังเปลี่ยนจากการใช้ถ่านหินไปเป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อการเติบโตของธุรกิจ และมาเบล หลุง (Mabel Leung) ประธานฝ่ายการตลาดก๊าซธรรมชาติในจีนของเอ็กซอนโมบิล มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำกันมาหลายชั่วอายุคน

ขอเชิญพบกับสตรีผู้มีส่วนช่วยกำหนดทิศทางตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของประเทศจีน และปูทางเข้าสู่ยุคใหม่ของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม: ประเทศจีนประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดในการลดการใช้ถ่านหินและเพิ่มการใช้ก๊าซให้มากขึ้น?

มาเบล : น่ายินดีที่ได้เห็นความพยายามของประเทศจีนและได้เห็นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับลดการใช้ถ่านหินลง เห็นได้ชัดจากคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคนในรุ่นต่อไป แต่ความพยายามเหล่านี้จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการประสานงานที่ดี พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดส่งเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้น

ถาม:   สิ่งที่คุณทำตอนนี้ ที่อาจจะมีผลต่อการเติบโตของตลาด LNG ในประเทศจีน อย่างเด่นชัด มีอะไรบ้าง?

มาเบล: เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศจีนได้แซงหน้าเกาหลีและกลายเป็นผู้นำเข้า LNG มากเป็นอันดับสองของโลก แต่ก็ยังมีบททดสอบยากๆ อีกมากในการทำให้การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ถ่านหิน มาเป็นก๊าซธรรมชาติโดยราบรื่นที่สุด นอกเหนือจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวในราคาที่แข่งขันได้ให้กับประเทศจีนแล้ว เอ็กซอนโมบิลยังจะแบ่งปันข้อคิดในเรื่องตลาดเสรีที่มีในที่อื่นๆ ด้วย นอกจากนี้การเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล ยังมีส่วนช่วยวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซและแผนปฏิรูปการตลาดของประเทศจีนในอนาคตอีกด้วย

 ถาม: อะไรทำให้คุณสนใจทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และคุณคิดว่าสตรีมีบทบาทอย่างไร ในอุตสาหกรรมที่บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย?

มาเบล: ฉันให้ความสำคัญกับความสามารถของตัวเองและสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ มากกว่าที่จะสนใจลักษณะทางประชากรของอุตสาหกรรมนี้ จริงๆ แล้วทุกอย่างอยู่ที่ผลงาน ฉันภูมิใจที่อยู่ในธุรกิจนี้มาแล้ว 30 ปี และมีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในที่ต่างๆ ทั่วโลก นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้น และฉันก็ได้มีโอกาสร่วมในการแก้ปัญหาที่ท้าทายเหล่านั้น  ซึ่งจะทำให้เราเก่งขึ้น เป็นคุณสมบัติที่ดีของเรา และฉันเองก็พร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา

ถาม: ใครเป็นแรงบันดาลใจของคุณในการเลือกเดินบนสายอาชีพนี้

มาเบล: ฉันโชคดีที่มีคนเก่งๆ สอนงานให้หลายคนตลอดเส้นทางที่ผ่านมา  พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ และยังให้กำลังใจและการสนับสนุนให้ฉันก้าวข้ามทุกความท้าทาย ฉันยังจำได้เสมอว่ามีคนหนึ่งในนั้นกล่าวไว้ว่า “ผู้คนไม่จดจำสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จ แต่พวกเขาจะจดจำว่าคุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร” ฉันนำสิ่งนี้มาใช้ทุกครั้งที่ได้พบปะติดต่อกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานตลอดการทำงานของฉัน

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

มาตรการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กลยุทธ์ผสมผสาน…พลังงานจะกำหนดการดำรงชีวิตแต่ละวันในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร
เทคโนโลยีที่กล้าท้าทายสำหรับวันนี้และวันหน้า