ซูซานน์ แมคคารอน – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

ที่เอ็กซอนโมบิล การจัดหาพลังงานสำหรับวิถีชีวิตในยุคใหม่ถือเป็นภารกิจที่เราให้ความสำคัญอย่างจริงจัง แต่นั่นคือแค่ครึ่งหนึ่ง

ส่วนอีกครึ่งที่ต้องดำเนินไปคู่กัน คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้พลังงาน

ดังนั้นวันนี้ เราจึงขอแถลงมาตรการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปฏิบัติงานทั้งหมดของเรา
รวมถึงแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซมีเทนลงร้อยละ 15 และลดการเผาทิ้งก๊าซในกระบวนการผลิตลงร้อยละ 25 ภายในปีพ.ศ. 2563

เอ็กซอนโมบิลเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว เช่น
เราปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้นร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543
พร้อมทั้งลดความเข้มข้นของพลังงานที่ใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ

แต่เรารู้ว่าเราสามารถทำได้มากกว่านั้น

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นมา เราใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยีต่างๆ
ที่จะลดการปล่อยก๊าซ และจะยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ในการลงทุนเพื่อค้นหาทางออกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกมิติของเรื่องพลังงาน
ตั้งแต่การใช้ระบบผลิตพลังงานร่วม การลดการเผาทิ้งก๊าซในกระบวนการผลิต และการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ไปจนถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพยุคใหม่และวิธีการขั้นสูงในการดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การประกาศในวันนี้ เป็นอีกขั้นหนึ่ง ต่อจากสิ่งที่เราได้ทำจนสำเร็จในปีที่แล้ว ในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซมีเทน
รวมถึงการตรวจสอบการรั่วไหลและซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของเราทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งความพยายามทั้งหมดนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซลงได้ร้อยละ 2 ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ทำให้เรารู้ว่าเรามาถูกทางแล้ว

เรารู้ว่านโยบายที่เหมาะสมของภาครัฐมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน
จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเอ็กซอนโมบิลถึงให้การสนับสนุนนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่สมเหตุสมผลในการปล่อยก๊าซมีเทนมาโดยตลอด

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตพลังงานที่โลกต้องการใช้ และจะยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

มาเบล หลุง: แรงกระเพื่อมที่สร้างความแตกต่าง แทนที่จะทำตามกระแสนิยม
กลยุทธ์ผสมผสาน…พลังงานจะกำหนดการดำรงชีวิตแต่ละวันในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร
เทคโนโลยีที่กล้าท้าทายสำหรับวันนี้และวันหน้า