ความท้าทายที่มาคู่กันในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลก ขณะเดียวกันก็ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะยังคงมีอยู่ต่อไปอีกนาน เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเริ่มต้นใหม่ ธุรกิจต่าง ๆ เปิดทำการอีกครั้ง และการเดินทางกลับมาเป็นปกติ

บริษัทพลังงานต่าง ๆ เช่นเอ็กซอนโมบิลและองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย กำลังทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายที่มาคู่กันในปัจจุบันและในอนาคต

เรากำลังวิจัยหาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและทางออกในการแก้ไขปัญหา เช่น การดักจับและกักเก็บคาร์บอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกัน เรายังตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเรา พร้อมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ด้วยการใช้เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ล้ำสมัย และพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา

ความอดทนและความกระตือรือร้น

ดร.วิเจย์ สวารัป  รองประธานด้านวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอนโมบิล กล่าวว่า การจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ในราคาเหมาะสม ร่วมกับการทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องอาศัยทั้งความอดทนและความกระตือรือร้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการให้วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ สามารถใช้งานได้ในวงกว้างเมื่อความต้องการพลังงานของโลกเพิ่มมากขึ้น

ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น มาจากชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การเข้าถึงพลังงานได้มากขึ้น ช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้มากขึ้น ในทางกลับกัน การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ก็มีส่วนทำให้ ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น

“ความท้าทายที่มาคู่กันเป็นเรื่องของความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับความเจริญมั่งคั่ง ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย” ในขณะที่คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น คุณจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น ส่วนสำคัญของความท้าทายนี้คือความท้าทายด้านเทคโนโลยี และภูมิภาคนี้มีโอกาสที่จะช่วยหาทางออกด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า” สวารัปอธิบาย

ความร่วมมือสำหรับอนาคต

หนึ่งในตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเอเชีย-แปซิฟิกคือ ศูนย์พลังงานสิงคโปร์ (SgEC) ซึ่งช่วยสร้าง “เศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ” ของภูมิภาค โดยสนับสนุนการพัฒนาพลังงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ยั่งยืน

SgEC เป็นหนึ่งในศูนย์พลังงานแห่งแรก ๆ นอกสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการสนับสนุนจากเอ็กซอนโมบิล ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ นักวิจัยที่ศูนย์พลังงานสิงคโปร์กำลังพัฒนากระบวนการและวัสดุใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกต่าง ๆ สำหรับโพลิเมอร์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีคาร์บอนและไฮโดรเจนต่ำ และเพิ่มทางเลือกในการดับจับและแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้กับภูมิภาคนี้

“เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสิงคโปร์ ไม่เพียงแต่คิดหาทางออกสำหรับสิงคโปร์เท่านั้น แต่กำลังพัฒนาวิธีแก้ปัญหาให้กับภูมิภาคแห่งนี้ด้วย” สวารัปกล่าว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของเอ็กซอนโมบิล ในการสร้างอนาคตที่มีคาร์บอนต่ำลง ขณะที่ยังสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานให้กับประชากรที่กำลังเติบโต

 

Sources:

LNG GHG: https://corporate.exxonmobil.com/Energy-and-environment/Energy-resources/Natural-gas.
Methane and flaring: https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2018/0523_ExxonMobil-Announces-Greenhouse-Gas-Reduction-Measures

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

มาเบล หลุง: แรงกระเพื่อมที่สร้างความแตกต่าง แทนที่จะทำตามกระแสนิยม
มาตรการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กลยุทธ์ผสมผสาน…พลังงานจะกำหนดการดำรงชีวิตแต่ละวันในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร