คาดว่าความต้องการพลังงานในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิกจะเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน หลายประเทศในภูมิภาคนี้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นกลางทางคาร์บอน (ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์) ภายในสองสามทศวรรษนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส

ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งเอ็กซอนโมบิล กำลังพัฒนาเทคโนโลยี่เพื่อตอบสนองการลดการปล่อยคาร์บอนต่ำลง เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี อย่างการกักเก็บคาร์บอนที่ปล่อยออกมา หรือ CCS เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

เอ็กซอนโมบิลเปิดตัวธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นทางออกเรื่องคาร์บอนต่ำไปก่อนหน้าในปีนี้ เพื่อให้ความสำคัญกับ CCS โดยมุ่งไปที่ภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซสูง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ยากเป็นพิเศษ เช่น โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการผลิต

CCS ทำงานโดยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ แล้วนำมันกลับคืนเข้าไปในพื้นดิน โดยอัดลึกลงไปในชั้นหินที่ก่อตัวทางธรณีวิทยา เพื่อการกักเก็บอย่างปลอดภัย มั่นคงและเก็บได้ยาวนาน

“มันเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับสังคมต่ำที่สุด” ฟาติห์ ไบรอล กรรมการบริหารของหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศกล่าว

“ถ้าไม่มี CCS เป็นส่วนหนึ่งของวิธีแก้ปัญหา การทำให้ได้ตามเป้าหมายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลก จะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ” เขากล่าว

การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ควรได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน CCS ในจังหวะและขนาดที่จะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของความตกลงปารีส รัฐบาลควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการควบคุมที่ยั่งยืน และนำนโยบายที่จะช่วยให้เกิดการลงทุนเกี่ยวกับ CCS โดยตรงมาใช้ให้เกิดผล รวมทั้งให้สิ่งจูงใจต่าง ๆ เหมือนกับที่ความพยายามอื่น ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเคยได้รับ

การกำหนดราคาตลาดคาร์บอนจะมีส่วนสำคัญ โดยทำให้เกิดความชัดเจนที่จำเป็น และความมั่นคงที่ต้องมีเพื่อขับเคลื่อนการลงทุน

ผู้นำในการพัฒนา

เอ็กซอนโมบิลมีประสบการณ์นานกว่าสามทศวรรษในเทคโนโลยี CCS เราเป็นบริษัทแรกที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 120 ล้านเมตริกตัน เท่ากับการปล่อยก๊าซของรถยนต์กว่า 25 ล้านคันตลอดระยะเวลา 1 ปี เราสามารถดักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40% จากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษยโลกที่ดักเก็บได้หมด

ธุรกิจที่เป็นทางออกเรื่องคาร์บอนต่ำจะได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทในการผลิตไฮโดรเจนอีกด้วย ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอีกแหล่งหนึ่งที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในอีกหลายปีข้างหน้า เอ็กซอนโมบิลวางแผนลงทุนกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในแหล่งพลังงานที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำลงไปตลอดจนถึงปีพ.ศ. 2568

ธุรกิจใหม่นี้แสดงให้เห็นว่า “เอ็กซอนโมบิลมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการพลังงานในราคาที่เหมาะสม ขณะลดการปล่อยก๊าซและจัดการความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง” ดาร์เรน วูดส์ ประธานและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็กซอนโมบิลกล่าว “เรามีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยนำเทคโนโลยีมาสู่ตลาด และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ”

ธุรกิจ LCS กำลังประเมินแผนงานสำหรับโอกาสในการใช้ CCS อย่างหลากหลาย ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอยู่แล้ว รวมถึง

  • สิงคโปร์ – เอ็กซอนโมบิลกำลังประเมินศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้าน CCS เพื่อดักจับ ขนส่ง และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แนวคิดคือมีแผนที่จะดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงงานผู้ผลิตต่าง ๆ ในสิงคโปร์
  • เนเธอร์แลนด์  – เอ็กซอนโมบิลมีส่วนในการดำเนินงานศูนย์ขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท่าเรือรอตเตอร์ดัม และโครงการกักเก็บก๊าซนอกชายฝั่งที่รู้จักกันในนาม “พอร์ธอส” โครงการพอร์ธอสมุ่งรวบรวมคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ และขนส่งก๊าซทางท่อส่งไปยังแหล่งก๊าซนอกชายฝั่งทะเลเหนือซึ่งมีการขุดก๊าซขึ้นมาใช้จนหมดแล้ว บริษัทยังมีส่วนร่วมในการศึกษาโครงการ H-vision เพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนปริมาณมากในกรุงรอตเตอร์ดัมอีกด้วย
  • เบลเยี่ยม – เอ็กซอนโมบิลกำลังมีส่วนร่วมในโครงการ CCS ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลายรายที่ท่าเรือแอนต์เวิร์ป ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีการทำงานร่วมกับปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป โครงการดังกล่าวจะรวบรวมคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งอุตสาหกรรมแล้วนำไปกักเก็บไว้
  • สก็อตแลนด์  – ด้วยการร่วมทุนในระบบ SEGAL (เชลล์ – เอสโซ่ก๊าซและเชื้อเพลิงเหลว) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ เอ็กซอนโมบิลกำลังรุดหน้าในการเจรจาเพื่อสนับสนุนโครงการ Acorn (ซึ่งดักจับและกักเก็บคาร์บอนที่มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่ำ) โดยจะรวบรวมคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานแปรรูปก๊าซในเซนต์ เฟอร์กุส เพื่อการขนส่งและกักเก็บไว้ที่แหล่งเก็บก๊าซนอกชายฝั่ง
  • กาตาร์ – เอ็กซอนโมบิลเป็นหุ้นส่วนในการร่วมทุนที่มีอยู่แล้วหลายโครงการกับกาตาร์ปิโตรเลียม ซึ่งดำเนินโครงการ CCS ที่สามารถดักจับและกักเก็บคาร์บอนได้ปีละ 2.1 ล้านเมตริกตันที่ราส ลาฟฟาน โดยกำลังศึกษาวิธีการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการดักจับให้มากยิ่งขึ้น
  • โครงการชายฝั่งอ่าวของสหรัฐฯ   – เอ็กซอนโมบิลกำลังประเมินการพัฒนาศูนย์ CCS ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถขจัดคาร์บอนออกจากพื้นที่อุตสาหกรรมหนักในร่องน้ำฮูสตันและโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไวโอมิ่ง สหรัฐฯ – เอ็กซอนโมบิลกำลังมีความคืบหน้าในการได้รับใบอนุญาตให้ขยายส่วนงาน CCS ในลาบาร์จ ซึ่งจะทำให้ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 ล้านเมตริกตัน ตอนนี้โครงการดังกล่าวดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละประมาณ 7 ล้านตัน มากที่สุดเมื่อเทียบกับโรงงานอื่น ๆ ในโลก

ตั้งแต่พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา เอ็กซอนโมบิลใช้จ่ายเงินกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาและดำเนินการหาทางออกเกี่ยวกับพลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกธุรกิจของเรา บริษัททำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยประมาณ 80 แห่ง ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพื่อสำรวจหาเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่

เอ็กซอนโมบิลยังประสานความร่วมมือกับพันธมิตรอีกมากมายทั่วทั้งอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและภาครัฐ เพื่อทำให้การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าใช้จ่ายน้อยลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงงานของบริษัทที่ทำร่วมกับฟิวเซลล์ เอเนอร์จี ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานอุตสาหกรรม และงานที่ทำร่วมกับโกลเบิล เทอร์โมสแตท ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากอากาศ

เอ็กซอนโมบิลยังประสานความร่วมมือกับพันธมิตรอีกมากมายทั่วทั้งอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและภาครัฐ เพื่อทำให้การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าใช้จ่ายน้อยลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงงานของบริษัทที่ทำร่วมกับฟิวเซลล์ เอเนอร์จี ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานอุตสาหกรรม และงานที่ทำร่วมกับโกลเบิล เทอร์โมสแตท ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากอากาศ

บริษัทมีประวัติทางนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เมื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและโลกกำลังก้าวไปสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำ

คำเตือน
ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต โอกาสหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในการลงทุนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เป็นข้อความที่มองภาพอนาคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต รวมถึงแผนงานและระยะเวลาของโครงการ การลดการปล่อยก๊าซในอนาคตและความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ ผลลัพธ์ในการดักจับคาร์บอน และผลกระทบจากความพยายามในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยี อาจเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงานจนสำเร็จในเวลาที่เหมาะสม นโยบายระดับท้องถิ่นภูมิภาค และระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับในการควบคุม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคาร์บอน รูปแบบการค้า การพัฒนาและการบังคับใช้คำสั่งในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค ความยากลำบากด้านเทคนิคหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ผลของความพยายามในงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงความสามารถในการขยายโครงการและเทคโนโลยีในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ ความเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และอุปทาน และปัจจัยด้านตลาดอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคาน้ำมัน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในอนาคต ส่วนประกอบพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมและสภาพภูมิศาสตร์ การกระทำของคู่แข่ง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก รวมถึงความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ระยะฟื้นตัวจากการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 ในภูมิภาคและทั่วโลก การกระทำของภาครัฐและพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดครั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เติบโต การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือรูปแบบการอพยพ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และในหัวข้อ 1A “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของเอ็กซอนโมบิลบนแบบฟอร์ม 10-K พ.ศ. 2563 และรายงานฉบับต่าง ๆ รายไตรมาสที่ต่อเนื่องมา บนแบบฟอร์ม 10-Q รวมถึงภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่จะได้ในอนาคต” ในหน้านักลงทุนบนเว็บไซต์ของเอ็กซอนโมบิลที่ www.exxonmobil.com.
แหล่งที่มา
*สถาบันดักจับและกักเก็บคาร์บอนระดับโลก ข้อมูลปรับให้เป็นปัจจุบันเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมจากการกระทำของมนุษย์ที่ดักจับได้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณนี้ หมายถึง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถ้าไม่มีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน จะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งรวมถึงแหล่งสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามแหล่งก๊าซต่าง ๆ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างการผลิต และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยระหว่างการเผาไหม้ และอื่น ๆ  ซึ่งยังไม่รวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติล้วน ๆ จากการช่วยผลิตน้ำมันขึ้นจากหลุมหลังจากการผลิตตามธรรมชาติ

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

เอ็กซอนโมบิลลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร: แผนลดการปล่อยก๊าซจนถึงปี 2568