Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí rằng CCS là một trong những công nghệ carbon thấp quan trọng nhất cần thiết để đạt được các mục tiêu khí hậu của xã hội với chi phí thấp nhất.

Tại ExxonMobil, nhu cầu về CCS được hiểu rất rõ. Kể từ năm 1970, chúng tôi đã thu hồi lượng CO2 tích lũy nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác – lưu trữ hơn 40% tổng lượng CO2 đã thu hồi. Chúng tôi hiện có quyền khai thác trong hơn một phần năm năng lực CCS của thế giới.

Điều này đòi hỏi chuyên môn và các giải pháp được phát triển tốt để thu hồi và lưu trữ carbon dioxide ở quy mô lớn. Và ExxonMobil là một trong số những công ty đầu tiên sở hữu cả hai năng lực này. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục giảm chi phí, độ phức tạp và các khoản đầu tư ban đầu lớn hiện nay có liên quan đến công nghệ CCS để có thể triển khai công nghệ này rộng rãi hơn và giúp giảm lượng khí thải CO2 công nghiệp trên toàn thế giới.

Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu, chúng tôi đang khám phá phương thức tiếp cận sử dụng công nghệ pin nhiên liệu carbonate. Pin nhiên liệu có thể thu hồi CO2 từ các khu công nghiệp và nhà máy điện lớn, đồng thời giúp hệ thống thu hồi carbon có chi phí triển khai phải chăng hơn.

Pin nhiên liệu hoạt động khác với các công nghệ thu hồi thông thường. Pin thu hồi carbon và tạo ra điện năng, mang lại lợi ích kép trong tiềm năng về hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn đồng thời có lượng khí thải carbon thấp hơn.

ExxonMobil đã ra mắt nhóm kinh doanh Giải pháp carbon thấp vào đầu năm nay. Trọng tâm ban đầu của nhóm là CCS, cụ thể là liên quan đến các lĩnh vực phát thải cao, đặc biệt khó khử carbon, chẳng hạn như sản xuất điện và sản xuất công nghiệp.

Chúng tôi hiện đang thúc đẩy các kế hoạch lắp đặt hệ thống CCS mới trên khắp thế giới, đồng thời tiếp tục ủng hộ các biện pháp chính sách nhằm khuyến khích triển khai trên quy mô lớn công nghệ đã được chứng minh này để giúp cắt giảm lượng khí thải CO2.

Nhóm kinh doanh giải pháp carbon thấp cũng đang tận dụng kinh nghiệm của công ty trong sản xuất khí hydro, một nguồn năng lượng khác có thể đóng vai trò quan trọng trong những năm tới. ExxonMobil có kế hoạch đầu tư 3 tỷ USD để giảm phát thải và phát triển các công nghệ giảm phát thải đến năm 2025.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Khám phá Thêm