Mọi công nghệ đều bắt đầu từ nguồn cảm hứng – ý tưởng và tầm nhìn để thực hiện một điều gì đó theo phương thức khác đi. Bước tiếp theo là nghiên cứu và phát triển – công việc mang tính khoa học, kỹ thuật chuyên sâu nhằm biến một ý tưởng trên giấy thành công nghệ khả thi trong thực tế. Sau đó, bước cuối cùng vô cùng quan trọng là: Làm thế nào để mở rộng quy mô công nghệ thành điều có thể mang lại lợi ích cho hàng triệu, hoặc thậm chí hàng tỷ người trong thế giới thực?

Ngoài những yếu tố khác thì vốn đầu tư là điều vô cùng cần thiết.

Những công nghệ như như CCS đòi hỏi khoản đầu tư rất lớn và việc triển khai ở quy mô công nghiệp là một cam kết lâu dài. Để thực hiện dự án kinh doanh dài hạn với một khoản đầu tư như vậy, các bên liên quan hy vọng rằng chính sách của chính phủ sẽ hỗ trợ công nghệ mà họ đang nỗ lực mở rộng quy mô. Nếu môi trường pháp lý hiện tại đang không thuận lợi, thì sẽ khó có thể triển khai hoạt động đầu tư.

Để thu hút vốn đầu tư cần thiết nhằm biến ý tưởng xây dựng một trung tâm CCS trở thành hiện thực, ExxonMobil tin tưởng vào ba quan điểm quan trọng liên quan tới chính sách.

1. Định giá carbon cho các nền kinh tế toàn cầu

Việc thiết lập mức giá thị trường cho phát thải carbon mang tính phối hợp, minh bạch đối với các nền kinh tế trên toàn cầu là một yếu tố quan trọng để xây dựng dự án kinh doanh nhằm thu hồi carbon. Giá carbon ổn định và minh bạch có thể mang lại sự rõ ràng và ổn định về kinh tế cần thiết để thúc đẩy đầu tư – cũng như khuyến khích việc giảm phát thải.

2. Phương thức tiếp cận công nghệ mang tính trung lập

Không một công nghệ nào có thể giúp xã hội đáp ứng các tham vọng về khí hậu đã nêu trong Thỏa thuận Paris. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là các chính sách của chính phủ thừa nhận sự cần thiết của việc cần phải xem xét các giải pháp khác nhau trên cơ sở công bằng để mỗi giải pháp đều có cơ hội phát triển. Với một khuôn khổ trung lập về công nghệ, các công nghệ giảm phát thải sẽ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng.

3. Bối cảnh chính sách dự đoán được

Các nhà đầu tư bị thu hút bởi sự chắc chắn, và tư duy đổi mới khi đứng trước cơ hội. Cần có các chính sách có thể dự đoán được, ổn định và hiệu quả về chi phí để khuyến khích CCS nhằm thúc đẩy việc triển khai rộng rãi và khả năng mở rộng của công nghệ này. Thách thức về biến đổi khí hậu là lâu dài và bất kỳ phản hồi về chính sách nào cũng cần dựa trên cùng một quan điểm. Tín dụng thuế có thể là một chính sách khuyến khích dài hạn nhằm thúc đẩy việc phân bổ nguồn vốn cho CCS.

Thách thức đối với công nghệ… và chính sách

Việc tìm kiếm các giải pháp chính sách phù hợp để hỗ trợ CCS cũng là một thách thức không kém việc triển khai chính công nghệ đó. Để giúp đạt được tiến bộ về chính sách, ExxonMobil tiếp tục nỗ lực khuyến khích các giải pháp hợp lý và mang tính xây dựng. Để biết thêm thông tin, hãy đọc phần chính sách trong Báo cáo Tiến độ Triển khai các Giải pháp Chống biến đổi Khí hậu năm 2022 của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ tham vọng của xã hội nhằm đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và tiếp tục ủng hộ những chính sách thúc đẩy các giải pháp dựa trên thị trường và có hiệu quả về mặt chi phí để giải quyết các rủi ro của biến đổi khí hậu.

- Darren W. Woods Chủ tịch & Giám đốc Điều hành, ExxonMobil

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like