Tại những mạng lưới thu hồi và lưu trữ carbon được đề xuất trên khắp thế giới, cơ sở hạ tầng được thiết kế để thu hồi CO2 tại các cơ sở công nghiệp địa phương, vận chuyển qua đường ống hoặc tàu biển và bơm xuống lòng đất ở độ sâu hàng nghìn mét vào trong những thành tạo địa chất đã được lựa chọn cẩn thận để có thể lưu trữ an toàn và vĩnh viễn.

ExxonMobil tin tưởng vào tiềm năng phát triển CCS quy mô lớn ở châu Á, một phần dựa trên kết quả nghiên cứu của Trung tâm Năng lượng Singapore đã xác định khu vực Đông Nam Á này có tiềm năng lưu trữ gần 300 tỷ tấn. Cách tiếp cận như vậy có thể tạo ra một mạng lưới mang tầm khu vực duy nhất giúp kết nối các ngành công nghiệp phát thải cao với kho lưu trữ quy mô thế giới.

Energy Factor đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Ganesh Dasari, nhà nghiên cứu kiêm kỹ sư của ExxonMobil, để tìm hiểu rõ hơn về cách các địa điểm lưu trữ CO2 được lựa chọn kỹ lưỡng và nghiêm ngặt như thế nào. Với bằng tiến sĩ về kỹ thuật dân dụng từ Đại học Cambridge và vai trò chủ chốt trong việc xác định các địa điểm lưu trữ CO2 tiềm năng cho ExxonMobil, Tiến sĩ Dasari là người có quyền quyết định nhiều yếu tố an toàn trong quá trình quy hoạch địa điểm lưu trữ carbon.

Công nghệ lưu trữ CO2 bằng vỉa đá kín

  • icon/text-size
You May Also Like