จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 70 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นของผู้หญิง ไม่ได้รับการบริการจากสถาบันการเงินต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  She Counts วางแผนจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้  โครงการใหม่ระดับโลก ซึ่งเปิดตัวโดยโดยเอ็กซอนโมบิลและอิงงานวิจัยของศูนย์เพื่อการพัฒนาระดับโลก จะดำเนินงานโดยธนาคารโลกสำหรับสตรี  โดยการทำงานร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือทางเศรษฐกิจและการออมให้แก่สตรี ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้หญิงสามารถลงทุนในธุรกิจของตนเองได้

จากโครงการนำร่องในประเทศแทนซาเนียและอินโดนีเซีย โครงการต่าง ๆ ของ She Counts ได้เข้าถึงสตรีหลายพันคนแล้วทางบริการออมเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและการฝึกอบรมทางธุรกิจ เชิญรับชมวีดิทัศน์ข้างล่างนี้เพื่อที่คุณจะได้เห็นชุมชน She Counts แห่งแรก

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?