Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hơn 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ có chủ doanh nghiệp là nữ bị các tổ chức tài chính phân biệt đối xử. Chương trình She Counts (Cô ấy được quan tâm) dự định thay đổi vấn đề này. Chương trình  toàn cầu mới, được ExxonMobil ra mắt và dựa trên nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Toàn cầu,  triển khai bởi Tổ chức Ngân hàng Thế giới Phụ nữ (Women’s World Banking) sẽ phối hợp  với các tổ chức tài chính nhằm mang lại cho phụ nữ các  công cụ kinh tế và tiết kiệm, giúp họ đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình.

Thông qua các dự án thí điểm ở Tanzania và Indonesia, các chương trình của She Counts đã tiếp cận hàng ngàn phụ nữ thông qua dịch vụ tiết kiệm trên di động và khóa đào tạo kinh doanh. Xem video dưới đây để tìm hiểu  sơ bộ về cộng đồng đầu tiên của She Counts.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like