ในวันสตรีสากลนี้ เราได้สนทนากับลินดา สก็อตต์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณระดับโลก หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ จากโรงเรียนธุรกิจ Saïd มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการมอบอำนาจทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี จากการสนับสนุนของเอ็กซอนโมบิล สก็อตต์ได้จัดการประชุมกลุ่มบริษัทเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามของแต่ละบริษัท ในการพัฒนาจุดยืนด้านการเงินของสตรีทั่วโลก และตอนนี้เธอจะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เธอค้นพบ

“ถ้าคุณพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบในระยะยาว คุณไม่ได้ต้องการแค่การปฏิวัติ แต่คุณต้องการให้มันดำรงอยู่ต่อไป” สก็อตกล่าว เธออธิบายว่าภาคเอกชนมีโอกาสพิเศษที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ “ถ้าบริษัทผนวกการให้โอกาสผู้หญิงให้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รูปแบบนี้ก็จะมีศักยภาพในการขยายขอบเขตไปทั่วโลกและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเอง”

เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่แผ่ขยายแบบทวีคูณทั่วทั้งสังคม ซึ่งรวมถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงได้รับการส่งเสริมมากขึ้น ผลในเชิงสุขภาพดีขึ้น อัตราความรุนแรงในครอบครัวและอัตราการตายของทารกลดลง และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งสำหรับบางประเทศ อาจสูงขึ้นถึงร้อยละ 35

“ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมอบโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี ต่างสวมบทบาทเฉพาะที่ทำให้เกิดความก้าวหน้า” สก็อตต์กล่าว “แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องชื่นชมทางเลือกที่ภาคเอกชนมีให้ในการสร้างความก้าวหน้าที่ยั่งยืนสำหรับสตรี”

รายงานของสก็อตต์ได้ขยายความถึงกรณีธุรกิจที่มีการมอบโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้หญิง ซึ่งเป็นแนวคิดที่เอ็กซอนโมบิลไม่เพียงแต่สนับสนุน แต่ยังนำไปปฏิบัติ การมอบโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมูลนิธิเอ็กซอนโมบิล เชิญชมภาพด้านล่างที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

How does her garden grow infographic

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?