ฟิลิปป์ ดูคอม ประธาน เอ็กซอนโมบิล ยุโรป

เมื่อมีคนถามว่าผมทำงานอะไร ผมมักจะตอบง่าย ๆ ว่า “ผมเป็นวิศวกร” จริง ๆ แล้ว หมายความว่า งานของผมเกี่ยวกับการหาวิธีแก้ปัญหา พวกเราวิศวกรจะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตดีขึ้น  พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพยายามหาทางออกให้กับความท้าทายต่าง ๆ ที่ซับซ้อน

ความท้าทายเรื่องขยะพลาสติกเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ

มลพิษจากพลาสติกและวงจรชีวิตของพลาสติก

พลาสติกช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในแต่ละวันได้มากมายเหลือคณานับ จากสายเคเบิลเรียบง่ายไปจนถึงสมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เราใช้ประจำวัน ต่างพึ่งพานวัตกรรมจากพลาสติก ดูกีฬาสมัยใหม่เป็นตัวอย่าง รองเท้ากีฬา เสื้อผ้า และอุปกรณ์ความปลอดภัย ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยพลาสติก แม้แต่ลู่วิ่งที่นักวิ่งโอลิมปิกใช้สร้างสถิติใหม่ ก็มักมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบสำคัญ นอกจากช่วยทำให้ชีวิตสนุกสนานและตื่นเต้นมากขึ้นแล้ว พลาสติกยังช่วยชีวิตคนได้ด้วย

 พลาสติกเป็นส่วนประกอบสำคัญยิ่งของผลิตภัณฑ์ช่วยชีวิตในอุตสาหกรรมทางการแพทย์  รวมทั้งหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ Face Shield และเสื้อคลุม สำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วย COVID

ฟิลิปป์ ดูคอม ประธาน เอ็กซอนโมบิล ยุโรป

-19 และภาวะอื่น ๆ อีกมากมาย  ทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลช่วงสั้น ๆ หรืออยู่เป็นเวลานาน ในระหว่างหรือก่อนการระบาดใหญ่ระดับโลกครั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันและอุปกรณ์ ที่มีส่วนประกอบจากพลาสติกทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม พลาสติกทั้งหมดนั้น จำเป็นต้องมีการกำจัดอย่างเหมาะสม

ขยะที่เป็นของแข็งจำนวนมาก ทั้งจากพลาสติกและอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พลาสติก รั่วไหลลงสู่สภาพแวดล้อมทุกวัน และปัญหานี้ทวีความรุนแรงในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประชากรอย่างน้อย 3 พันล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่กำจัดขยะที่มีการควบคุมได้ พลาสติกไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ถ้าต้องจบลงที่มหาสมุทร

ผมรู้สึกเช่นเดียวกับสังคมที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และตรงนี้เองที่พวกเราวิศวกรเข้ามามีบทบาท งานของเราคือค้นหาคุณค่าของพลาสติกตลอดวงจรชีวิต

ไปจนถึงช่วงสุดท้าย เราใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ พยายามดึงคุณประโยชน์ของพลาสติกออกมาอย่างเต็มที่  เพื่อให้เห็นว่าพลาสติกเป็นของมีค่ามากกว่าขยะ

การจัดหาช่องทางที่มีคุณค่าในการจัดเก็บขยะพลาสติก เป็นหนึ่งวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและแยกขยะ และจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยเพิ่มคุณค่านั้นให้มากที่สุด ผมกำลังพูดถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าในการรีไซเคิล ซึ่งแยกขยะพลาสติกจนถึงระดับโมเลกุลโครงสร้าง แล้วรวมมันเข้าด้วยกันใหม่ จนพลาสติกที่ถูกรีไซเคิลกลายสภาพออกมาใกล้เคียงพลาสติกใหม่

แต่วิศวกรรมเป็นมากกว่าแค่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลพลาสติก มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และสนับสนุนการแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก อย่างที่เอ็กซอนโมบิลกำลังดำเนินการในที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความท้าทายเป็นพิเศษ

วิธีแก้ปัญหาขยะพลาสติกใน แอทเทนโด คาบอส

ในเขตพาทาโกเนียของชิลี เชือกตกปลาพลาสติกที่ถูกทิ้ง ทำให้ชายหาดปนเปื้อน คนหลายกลุ่มจึงมาร่วมกันจัดทำโครงการ แอทเทนโด คาบอส ที่มีเป้าหมายเรียบง่าย  คือเก็บรวบรวมเชือกไปรีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่มันยากกว่าที่คิด ทีมทำความสะอาดพบว่าเชือกทำจากวัสดุสองชนิดที่ไม่สามารถเข้ากันได้ มันจะไม่ผสมกัน และแยกออกจากกันไม่ได้ และนั่นคือตอนที่เอ็กซอนโมบิลยื่นมือเข้าไป

เราร่วมมือกับแอทเทนโด คาบอส และพบว่าการเติม Vistamaxx™ ซึ่งเป็นโพลิเมอร์เสริมประสิทธิภาพของเราลงไปในวัสดุสองชนิดที่ใช้ทำเชือก จะทำให้มันเข้ากันได้และสามารถรีไซเคิลได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้ เชือกที่ถูกโยนทิ้ง ก็สามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีความแข็งแรงทนทาน เช่น ลังสำหรับใช้งานด้านการเกษตร ในเวลาแค่หนึ่งปี มีการรีไซเคิลเชือกมากกว่า 1,000 ตัน ผ่านความร่วมมือนี้

พันธมิตรเพื่อหยุดขยะพลาสติก (The Alliance to End Plastic Waste)

เอ็กซอนโมบิลเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อหยุดขยะพลาสติก ซึ่งเน้นการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัย เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและสามารถขยายได้ ซึ่งจะช่วยกำจัดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม องค์กรความร่วมมือนี้มุ่งเร่งให้มีการลงทุนเพิ่ม โดยพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติกเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีขยะพลาสติกอยู่ในระดับสูงสุด

มีความคิดริเริ่มหลายอย่างเกิดขึ้นจากพันธมิตรฯ ดังกล่าว รวมทั้งการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการ STOP เจ็มบรานา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ช่วยชุมชนในบาหลีป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ 2,200 ตันในแต่ละปี ขณะเดียวกันก็เก็บรวบรวมและนำขยะไปผ่านกระบวนการเพิ่มได้อีกปีละ 18,000 ตัน อีกโครงการหนึ่งคือ Closing the Loop ช่วยให้ชุมชนชาวกานาเก็บรวบรวมและนำขยะพลาสติก ไปขาย โดยพลาสติกจะถูกนำมาใช้งานซ้ำเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและวัสดุก่อสร้าง

องค์กรความร่วมมือนี้เติบโตจนมีหน่วยงานต่าง ๆ เกือบ 50 แห่งจากทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก มีทั้งตัวแทนจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ บริษัทจัดการของเสียและแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค  เข้าไปดูโครงการที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ที่พันธมิตรฯ กำลังดำเนินการได้ที่นี่

ร่วมมือกันเพื่อลดขยะพลาสติก

มากกว่าแค่ยอมรับความท้าทายที่เกิดจากขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม พวกเราที่เอ็กซอนโมบิล กำลังลงมือทำงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลให้พลาสติก สนับสนุนการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูขยะพลาสติก และหาทางออกด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  สำหรับเรา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ นี่หมายถึงการจัดหาวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง เป็นการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดจนประสบ ความสำเร็จนานกว่า 135 ปี

แต่เราก็ไม่สามารถทำได้ตามลำพัง จำเป็นจะต้องมีภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล ผู้บริโภค และอื่น ๆ ทำงานประสานกัน เพื่อทำให้การเก็บรวบรวมและแยกขยะ การนำไปรีไซเคิล และการฟื้นฟูมลพิษ จากพลาสติกเป็นไปอย่างเหมาะสม ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในสายโซ่การใช้ประโยชน์จากพลาสติก จำเป็นจะต้องเน้นทำสิ่งที่ตนเองทำได้ดีที่สุด

ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน เราจะยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้ ตั้งแต่เรื่องการพักผ่อนหย่อนใจไปจนถึงสุขภาพและความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหล

ของขยะพลาสติกเข้าไปในสิ่งแวดล้อม

 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อ  การลดขยะจากอาหาร

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

มาเบล หลุง: แรงกระเพื่อมที่สร้างความแตกต่าง แทนที่จะทำตามกระแสนิยม
มาตรการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กลยุทธ์ผสมผสาน…พลังงานจะกำหนดการดำรงชีวิตแต่ละวันในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร