พลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความท้าทาย และความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของสังคมหลายประการ ตัวอย่างเช่น การใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยชีวิต พลาสติกช่วยให้สามารถขนส่งและเก็บรักษาอาหารได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดน้ำหนักของรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และช่วยให้อุปกรณ์ที่ปล่อยก๊าซต่ำทำงานได้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และใบพัดของกังหันลม

พลาสติกมีคุณค่าตลอดวงจรชีวิต แต่ทุกวันนี้ ยังมีพลาสติกอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำ ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 ยุโรป มีพลาสติกที่ใช้งานแล้วที่ถูกส่งไปรีไซเคิล เพียงประมาณร้อยละ 35  การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติกในชุมชนของเรา และการสนับสนุนเทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สามารถรีไซเคิลพลาสติกได้หลากหลายกว่าเดิม เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หากสังคมต้องเพิ่มการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

การรีไซเคิลเชิงกลเป็นกระบวนการดั้งเดิมที่จะตัดพลาสติกใช้แล้วเป็นชิ้น ๆ เพื่อใช้ในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายการรีไซเคิล เชิงกลในจุดใดก็ตามที่ทำได้จริง เป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ยังไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ เพราะแต่ละครั้งที่พลาสติกถูกรีไซเคิลเชิงกล มันจะเสื่อมและมีความทนทานน้อยลง ทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องจำนวนครั้งที่จะนำมารีไซเคิลได้ และยังมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเมื่อสิ่งของที่นำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลาสติกต่างชนิดกัน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเศษอาหารติดอยู่ หรือปิดฉลากเหนียว ๆ

ในทางตรงกันข้าม การรีไซเคิลขั้นสูง จะแยกพลาสติกออกตามหน่วยโครงสร้างโมเลกุล แล้วเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบที่สามารถ ใช้ทำพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพใหม่เอี่ยมที่ผ่านการรับรอง และผลิตภัณฑ์ที่มีค่าอื่น ๆ  กระบวนการทางเคมีจะช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อน ทำให้เกิดพลาสติกผสมหลายชั้น นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะสามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูงได้กี่ครั้ง

ขณะที่การรีไซเคิลเชิงกลเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลในการจัดการวัสดุบางประเภท การรีไซเคิลขั้นสูงนั้นสามารถนำมาใช้ร่วมกัน เพื่อดึงคุณค่าจากพลาสติกได้หลากหลายขึ้น ตั้งแต่ขวดน้ำมันเครื่อง ไปจนถึงถุงใส่มันฝรั่งกรอบและแผ่นกันกระแทก  พลาสติกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับชีวิตยุคใหม่ รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารประสิทธิภาพสูง ฟิล์มคลุมโรงเรือน เข็มฉีดยาทางการแพทย์ และผ้าอ้อมเด็ก

 การทำงานร่วมกัน

เมื่อใช้งานร่วมกัน การรีไซเคิลเชิงกลและการรีไซเคิลขั้นสูงจะสามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกได้หลากหลายชนิดกว่า ในปริมาณที่มากขึ้น

การใช้การรีไซเคิลขั้นสูงผสมกับการรีไซเคิลเชิงกล ช่วยให้เรานำพลาสติกรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและมีคุณค่ายิ่งขึ้น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากกว่า

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

นวัตกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกด้วยการรีไซเคิลขั้นสูง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมการผลิต