เกิดอะไรขึ้น: เอ็กซอนโมบิลเชื่อว่า การรีไซเคิลขั้นสูงเป็นส่วนเสริมที่จำเป็น ซึ่งจะมาเติมเต็มการรีไซเคิลเชิงกลแบบเดิมให้สมบูรณ์ เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม บริษัทวางแผนสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อการรีไซเคิลขั้นสูงสำหรับขยะพลาสติกเป็นแห่งแรก ที่เบย์ทาวน์ มลรัฐเท็กซัส คาดว่าเริ่มจะดำเนินการได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 โรงงานใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในโรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ มีกำลังการผลิตระยะแรกตามที่วางแผนไว้คือ รีไซเคิลขยะพลาสติกได้ปีละ 30,000 เมตริกตัน และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายต่อ 

มันคืออะไร การรีไซเคิลขั้นสูงจะเปลี่ยนขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพเทียบเท่าพลาสติกบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอื่นๆ เมื่อเทียบกับกระบวนการรีไซเคิลเชิงกลแล้ว ยังไม่มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกชิ้นหนึ่งจะสามารถผ่านกระบวนการนี้ได้กี่ครั้ง

ทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญ การนำวิธีรีไซเคิลขั้นสูงมาใช้ จะทำให้สามารถนำวัสดุที่มีความหลากหลายมารีไซเคิลได้ และจะช่วยรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลหลายรอบ ซึ่งหมายถึงการลดขยะของสังคมในภาพรวม

ทำไมต้องเป็นเอ็กซอนโมบิล เพราะบริษัทมีโรงงานผลิตที่ทำงานร่วมกัน จึงสามารถขยายขีดความสามารถในการรีไซเคิลขั้นสูงได้รวดเร็ว ขณะที่ระบบการเก็บรวบรวมและแยกขยะพลาสติกจากที่พักอาศัยและอุตสาหกรรมก็มีการขยายตัว และโรงงานหลายแห่งของเอ็กซอนโมบิลเคยผ่านการรับรองจากระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือการรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ (ISCC Plus) มาแล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทตอบสนองความต้องการที่กำลังเติบโตของลูกค้าสำหรับพลาสติกหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองแล้วได้ 

ทุกวันนี้มีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว บริษัทใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูงของบริษัทในการทดลองที่โรงงานเบย์ทาวน์ และกำลังขยายการดำเนินงานเพื่อผลิตโพลิเมอร์หมุนเวียนที่ผ่านการรับรองภายในสิ้นปีนี้ การทดลองดังกล่าวรีไซเคิลขยะพลาสติกกว่า 1,000 ตันได้สำเร็จ เทียบเท่ากับถุงพลาสติก 200 ล้านใบ และแสดงให้เห็นขีดความสามารถในการรีไซเคิลได้ 50 ตันต่อวัน

ศักยภาพเป็นอย่างไร เอ็กซอนโมบิลกำลังวางแผนพัฒนาขีดความสามารถในการรีไซเคิลขั้นสูงให้ได้ประมาณปีละ 500,000 ตันตลอดช่วงห้าปีข้างหน้า โดยมีโรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือกำลังประเมินในอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย เอ็กซอนโมบิลยังทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อช่วยหาทางออกสำหรับความท้าทายเรื่องขยะพลาสติกในระดับโลก และร่วมกับบริษัทอะจิลิกซ์ ก่อตั้งธุรกิจที่ชื่อว่า Cyclyx International LLC เพื่อช่วยตอบสนองความจำเป็นในการเก็บรวมรวมและแยกขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนันสนุนการรีไซเคิลขั้นสูงที่จะขยายตัว

กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกด้วยการรีไซเคิลขั้นสูง เพื่อลดขยะที่เกิดจากสังคม

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?