การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อที่จะจัดการในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกือบ หนึ่งในสี่ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของพลังงานทั่วโลกมาจากการขนส่ง

เอ็กซอนโมบิลได้สำรวจทางเลือกสำหรับเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยก๊าซต่ำรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองหรือแบบก้าวหน้า รวมถึงเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่ผลิตจากการใช้ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้ มาทำเป็นเมทานอล เป็นต้น

ความพยายามและความร่วมมือที่จะหาทางออกเพื่อแก้ใขปัญหามีดังนี้

เชื้อเพลิงทางเลือกที่ปล่อยก๊าซต่ำ มีรูปแบบเป็นอย่างไร

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งหรือไม่? ลองทำแบบทดสอบนี้ดูกัน