Giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải là cần thiết để quản lý quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu – đặc biệt là khi có tới gần một phần tư lượng khí thải CO2 từ năng lượng trên toàn thế giới là do hoạt động giao thông vận tải.

ExxonMobil đang nghiên cứu một loạt các phương án nhiên liệu phát thải thấp hơn, bao gồm nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp thế hệ thứ hai hoặc tiên tiến được sản xuất từ khí hydro và CO2 được thu hồi để tạo thành metanol.

Dưới đây là những nỗ lực và quan hệ đối tác mà chúng tôi đang triển khai nhằm nghiên cứu các giải pháp này.

  • icon/text-size
You May Also Like

Khám phá Thêm

Động lực thúc đẩy việc chuyển đổi phương tiện giao thông tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương
Bạn có phải là chuyên gia về xe cộ? Hãy làm bài kiểm tra để biết kết quả