การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการมีจิตสำนึกในเรื่องพลังงาน อาจเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อโลก

ทุกเรื่องเล็ก ๆ มีส่วนช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้รอบบ้านจนถึงการดูแลความดันลมยางของคุณให้เหมาะสม เพราะถ้าไม่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ.2583

ลองทำแบบทดสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานกัน เพื่อดูว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและตัวคุณในระยะยาวได้อย่างไร

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?