Tiết kiệm năng lượng là một nỗ lực có ý thức, những việc bạn làm dù nhỏ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn với thế giới.

Mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa – từ việc trồng cây quanh nhà đến duy trì áp suất lốp xe thích hợp – vì nếu không thực thi các biện pháp tiết kiệm năng lượng thì đến năm 2040, nhu cầu năng lượng của thế giới sẽ tăng gấp đôi.

Vậy hãy thử thách bản thân bằng cách tham gia bài  trắc nghiệm về cách thức tiết kiệm năng lượng của chúng tôi để tìm hiểu xem việc này sẽ có lợi như thế nào đối với môi trường và đối với chính bạn trong dài hạn.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like