พลาสติกเป็นส่วนสำคัญของชีวิตยุคใหม่ ทุกวันนี้ ผู้คนนับพันล้านคนใช้พลาสติกเก็บรักษาอาหารให้สดใหม่ได้มากขึ้น ผู้ผลิตยานยนต์พึ่งพาพลาสติกเพื่อทำให้รถยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้นและใช้เชื้อเพลิงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ใช้พลาสติกผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

แต่ใช่ว่าผู้คนทั้งหมดจะมีขีดความสามารถเหมือนกัน ในการรีไซเคิลขยะพลาสติกสำหรับการใช้งานในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของหลายประเทศแถบเอเชีย ที่ถึงแม้ว่าประชาชนจะนำพลาสติกมาใช้ซ้ำอีกหลายครั้งอยู่บ่อยๆ แต่ขยะพวกนั้นก็ยังอาจจบลงด้วยการถูกฝังกลบ เนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิล

ในอินโดนีเซีย บริษัทด้านพลังงานและวัสดุของเอ็กซอนโมบิล ได้มองหาทางที่จะเอาชนะความท้าทายนี้ ด้วยวิธีที่ไม่เพียงแต่จะลดขยะ แต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วย

เอ็กซอนโมบิลร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชนของชวาตะวันออก เช่น

ศูนย์ร่วมบริการและจัดการขยะ และธนาคารฟอรั่มแห่งแซมปาห์ ทูบัน ที่ทำงานเพื่อลดปริมาณขยะ เยาวชนนักเคลื่อนไหวของหมู่บ้านและผู้หญิงในท้องถิ่น ยังร่วมกันพัฒนาทางออกในระยะยาวสำหรับภูมิภาคนี้อีกด้วย

พวกเขาร่วมกันคิดสร้างสรรค์จุดนัดพบแห่งใหม่สำหรับชุมชน และสนามเด็กเล่นที่ใช้พลาสติกรีไซเคิลในการสร้างทั้งหมด โดยแปลงขยะให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทนทาน ซึ่งรู้จักกันในนามอิฐ-อีโค

อิฐ-อีโคที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละก้อนทำจากขวดพลาสติกขนาด 600 มล. 1 ขวด อิฐ-อีโคเคยถูกใช้เสริมกำแพงกั้นแม่น้ำให้แข็งแรง ป้องกันการกัดเซาะและน้ำท่วม

นักเรียนกว่า 400 คนจากโรงเรียนในท้องถิ่น ช่วยกันเก็บรวบรวมขวดที่ถูกทิ้งได้ 6,000 ใบ ในระยะเวลา 6 เดือน

อิฐ-อีโคเคยถูกใช้สร้างกำแพงในสวน ขณะที่ขวดพลาสติกซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการ ยังใช้ทำกระถางต้นไม้สำหรับสวนแนวตั้งอีกด้วย

สวนกลายเป็นจุดรวมของชุมชนนับแต่นั้น เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ ของเมือง และเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆ ในท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านประจำท้องถิ่น อาจิ อากุส วิโยโต เสริมว่าสวนสาธารณะที่ใช้อิฐ-อีโคยังสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภูมิภาคนี้อีกด้วย

วิโยโตกล่าวว่า เขาคาดว่าสวนแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน ตลอดจนทักษะในการทำอิฐ-อีโค

สวนแห่งนี้เป็นสวนอิฐ-อีโคแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคชวาตะวันออกของอินโดนีเซีย

ในภาพรวม โครงการที่เอ็กซอนโมบิลร่วมกับชุมชนช่วยลดขยะพลาสติกในท้องถิ่นไปได้เกือบ 2 ตัน

เอ็กซอนโมบิลยังมีบทบาทในการจัดหาวิธีให้ประชาชนลดขยะในฮ่องกง

ขยะพลาสติกคิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของขยะมูลฝอยแต่ละวันในเขตเทศบาลของที่นั่น

ด้วยความพยายามที่จะลดขยะ เอ็กซอนโมบิลฮ่องกงร่วมกับ “ดื่มได้ไร้ขยะ (Drink Without Waste)” จัดตั้งจุดเก็บขวดพลาสติกกว่า 30 จุด และถังทิ้งแก้วรีไซเคิล 22 ถัง ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วเมือง

ในเวลาแค่สองเดือน ก็เก็บพลาสติกได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

ขวดพลาสติก PET ที่รวบรวมได้ จะถูกเปลี่ยนเป็นวัสดุพร้อมใช้ทำบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนแก้วจะถูกบดเพื่อใช้แทนทรายแม่น้ำตามธรรมชาติในการทำวัสดุก่อสร้าง

Hong Kong beach clean up

ส่วนพนักงานของเอ็กซอนโมบิลนั้นก็มีส่วนร่วมในการทำให้ฮ่องกงสะอาดขึ้น โดยเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ที่สำนักงานของเอสโซ่ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พนักงานเห็นขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการซื้ออาหารจัดส่งหรือนำไปรับประทานนอกร้านโดยใช้พลาสติกที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำกันมากขึ้น ด้วยประเด็นด้านสุขอนามัยในการป้องกัน COVID-19

เพื่อเอาชนะปัญหานี้ บริษัทจึงเข้าร่วมโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน (Send Plastic Home) เพื่อส่งเสริมการลดขยะพลาสติกที่สำนักงานของเอสโซ่ในกรุงเทพฯ และศรีราชา

การรณรงค์ครั้งนี้ กระตุ้นให้มีการคัดแยกพลาสติกแข็งกับพลาสติกที่ยืดหยุ่นเพื่อทิ้งตามจุดที่กำหนดไว้ในสำนักงาน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ.2563 แล้วพลาสติกที่รวบรวมได้จะถูกนำไปรีไซเคิล

โครงการรณรงค์นี้รีไซเคิลพลาสติกไปแล้วเกือบครึ่งตัน

เอสโซ่ยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์จัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือสังคม

ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก ประชาชนกำลังก้าวออกมาเปลี่ยนสิ่งที่อาจกลายเป็นขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?