ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2555 มีความคิดที่กล้าหาญในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของเอ็กซอนโมบิล โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะ “ปกป้องอนาคตตั้งแต่วันนี้” ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจึงตั้งเป้าหมายว่าโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นจะสร้างขยะน้อยที่สุด เป็นการลดปริมาณขยะที่ฝังกลบลง ความคิดริเริ่มนี้เป็นเรื่องท้าทาย แต่หกปีต่อมา โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นทั่วโลกต่างก็พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายนี้

นับตั้งแต่ปฏิบัติตามโครงการจัดการขยะตามความเหมาะสมในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเอ็กซอนโมบิล ก็ลดการฝังกลบขยะได้ถึงร้อยละ 93  หรือเป็นปริมาณมากกว่า 50,000 ตันต่อปี

ความสำเร็จนี้ไม่ได้ถูกมองข้าม เพราะเมื่อปีที่แล้ว ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้รับการรับรองในระดับเงิน ในเรื่อง ”การลดการฝังกลบขยะเป็นศูนย์”จากองค์กรรับรองอิสระชื่อ UL  ซึ่งทำให้เอ็กซอนโมบิลเป็นบริษัทปิโตรเลียมแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองนี้

เลื่อนดูภาพแสดงข้อมูลของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ ๆ ที่ทำให้การริเริ่มของอุตสาหกรรมนี้เป็นจริง

Eliminating waste infographic

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?