การหาทางออกใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน จำเป็นต้องอาศัยทักษะและข้อมูลสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ เอ็กซอนโมบิลจึงประสานความร่วมมือครั้งใหม่กับห้องปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนแห่งชาติ (NREL) และห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (NETL)  ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ห้องปฏิบัติการทั้งสองแห่งของกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นๆ ของสหรัฐ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ และการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเอ็กซอนโมบิลในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในงานวิจัยด้านพลังงาน เช่น การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส หรือเทคโนโลยีเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนที่มีต้นทุนต่ำ  

ทั้งนี้เอ็กซอนโมบิล วางแผนที่จะร่วมลงทุนกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอีก10 ปีข้างหน้านี้ ร่วมกับพันธมิตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในการลงทุนครั้งใหญ่สุดที่เคยมีมาทางด้านนี้

วิเจย์ สวารัป รองประธานด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัท กล่าวว่า การร่วมมือนี้จะช่วย “ผลักดันนวัตกรรมให้ไปถึงขีดสุด” โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติและจากเอ็กซอนโมบิลร่วมกันขับเคลื่อน

ความก้าวหน้าเหล่านี้จะช่วยจัดการกับความท้าทายที่มาควบคู่กัน คือ การจัดหาพลังงานที่ต้องการให้มากขึ้นในราคาที่เหมาะสม ในขณะที่ลดความเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

การรักษาสมดุลระหว่างความต้องการพลังงานกับสภาพภูมิอากาศ