การขนส่งทั่วโลกกำลังพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เริ่มเข้ามาเติมพลังให้กับทุกสิ่งตั้งแต่รถยนต์จนถึงเครื่องบินและการขนส่งทุกประเภทที่เหลือ

นอกจากการใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมอย่างน้ำมันเบนซิน รถยนต์ส่วนบุคคลใช้พลังงานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ไฮโดรเจน และการผสมผสานเชื้อเพลิงเหล่านี้พร้อมกัน

fast rickshaw

อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งบ่อยครั้งถูกเรียกว่าเป็น “เชื้อเพลิงที่ถูกลืม” กำลังสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของพาหนะขนาดใหญ่ การขนส่งทางเรือและการขนส่งเชิงพาณิชย์

เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนที่ใช้ในการขนส่งและการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้มาจากวัสดุที่หลากหลายเช่น ข้าวโพด สาหร่าย ถั่วเหลืองและเมล็ดมัสตาร์ด

เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทหนึ่งที่เติบโตอย่างมากคือสาหร่าย ซึ่งต่างจากข้าวโพดและถั่วเหลืองตรงที่ไม่ส่งผลกระทบกับแหล่งอาหารของเรา ใช้พื้นที่ในการพัฒนาน้อยกว่าและใช้น้ำในการผลิตน้อยกว่า

นักวิจัยเรื่องสาหร่ายอย่างเอ็กซอนโมบิล ถึงกับสร้างฟาร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพของสาหร่ายให้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้มากขึ้นการขนส่งในเชิงอุตสาหกรรมและการพ

Algae farms

าณิชย์ เช่นรถบรรทุกและเรือขนาดใหญ่กำลังหันไปหาเชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านี้ เพราะสามารถจัดหาพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนพาหนะขนาดใหญ่เหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการผลิตมากนัก และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

หน่วยงาน พลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency หรือ IEA) คาดว่าความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพของภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 240 จากจำนวน 88 ล้านตันที่ใช้ในปีพ.ศ.2561เป็นเกือบ 300 ล้านตันภายในปีพ.ศ.2573

เมอร์คซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการขนส่งทางเรือได้ให้คำมั่นว่าริษัทจะสร้างสมดุลทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2593 โดยหันไปเลือกใช้แต่เชื้อเพลิงชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งทางเรือนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามข้อตกลงขององค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ  (International Maritime Organization หรือ IMO) ที่ระบุให้เรือทุกลำใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

มีเที่ยวบินกว่า 150,000 เที่ยวแล้วที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ในปี พ.ศ.2561 สายการบินแควนตัสได้เริ่มเที่ยวบินปกติที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นครั้งแรกของโลก โดยบินระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกา

คาดการณ์ว่าการเปลี่ยไปใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น จะส่งผลกระทบที่สำคัญต่อศูนย์กลางการขนส่งและการขนส่งทางเรืออย่างสิงคโปร์ ซึ่งมีท่าเทียบตู้สินค้าที่มีการใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่

งของโลก และท่าอากาศยานชางฮีที่เป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญ

การเติบโตของสาหร่ายในฐานะเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีศักยภาพ จะเป็นเส้นทางสู่การจัดหาเชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ซึ่งสามารถใช้เป็นพลังงานที่มั่นคงได้ต่อไป

 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

จากจานเพาะเลี้ยงสู่บ่อน้ำ…การทำฟาร์มสาหร่าย