โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งเชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และพลังงานน้ำ แหล่งพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเหล่านี้ จะมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะลดการปล่อยคาร์บอนในช่วงที่ความต้องการพลังงานและเชื้อเพลิงกำลังเพิ่มขึ้น

แต่แหล่งพลังงานเหล่านี้ยังไม่ใช่ทางออกเพียงหนึ่งเดียว

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) คาดว่าระดับการใช้พลังงานของโลก การพัฒนาอุตสาหกรรม และการขนส่งเชิงพาณิชย์จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของความต้องการพลังงาน

ขณะที่เชื้อเพลิงทดแทนสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าให้ผู้คน แต่ก็ไม่สามารถให้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องพอที่จะตอบสนองความต้องการ เพราะมันเป็นแหล่งที่ให้พลังงานได้เป็นช่วง ๆ

พลังงานทดแทนจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อสามารถให้พลังงานได้ต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ดวงอาทิตย์ไม่ฉายแสงหรือลมไม่พัด

“ในปัจจุบันยังขาดทางเลือกที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในสามภาคส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า อุตสาหกรรม และการขนส่งเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐานการครองชีพในยุคใหม่” แบรี่กล่าว

“การตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในอนาคต จะยังคงต้องใช้ส่วนผสมของพลังงานที่หลากหลายและเชื่อมโยงถึงกัน และยังต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซอีกด้วย”

แหล่งพลังงานที่หลากหลาย จำเป็นในการสร้างพลังงานทดแทนสำหรับอนาคต

แหล่งพลังงานต่างชนิดที่ทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างพลังงานสำหรับอนาคต

ก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำที่สามารถตอบสนองความต้องการ ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้โลกอยู่ในเส้นทางที่จะลดการปล่อยก๊าซ

“เพื่อให้สังคมได้มีอนาคตด้านพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำตามความคาดหวัง ต้องมีการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซจากภาคส่วนที่ยากจะขจัดคาร์บอนเหล่านี้ และนี่เองเป็นเรื่องที่ เอ็กซอนโมบิลให้ความสำคัญอยู่” แบรี่กล่าว

“ก๊าซธรรมชาติจะยังคงเป็นส่วนสำคัญในสัดส่วนการใช้พลังงานตอนนี้ และจะยังเป็นต่อไปในอนาคต เมื่อโลกเข้าสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำลง

เขาเพิ่มเติมว่าก๊าซยังเป็นทางเลือกคาร์บอนต่ำที่เชื่อถือได้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินอีกด้วย

“เมื่อก๊าซธรรมชาติถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า มันจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าถ่านหินถึงร้อยละ 60 ดังนั้น ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ทันทีในปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซของโลกและปรับปรุงคุณภาพอากาศ

และการใช้ก๊าซก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

การให้พลังงานแก่ภูมิภาคเอเชียที่กำลังเติบโต

การให้พลังงานแก่ภูมิภาคเอเชียที่กำลังเติบโต

ความต้องการพลังงานของเอเชียกำลังเพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

ความต้องการใช้ก๊าชคาดว่า จะยังไม่เพิ่มขึ้นสูงสุดจนกว่าจะถึงประมาณปีพ.ศ. 2583 ทำให้ก๊าซเป็นแหล่งสำคัญในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนี้

จากการศึกษาพบว่าก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะช่วยลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของพลังงานทดแทนได้

อันที่จริง งานวิจัยระบุว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีสนับสนุน อย่างก๊าซธรรมชาติ การรับเอาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาใช้อาจจะยังไม่เหมาะสม เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและเกิดความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ

“เมื่อเรามองไปในอนาคต เอ็กซอนโมบิลกำลังทำงานเพื่อพัฒนาหาวิธีการที่ก้าวหน้ากว่าเดิม และสามารถขยายขนาดได้ รวมทั้งวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยขจัดคาร์บอนในภาคส่วนที่มีการปล่อยมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบขนส่งต่าง ๆ เพราะทางออกด้านภูมิอากาศไม่ได้มีแค่ทางเดียว แต่ยังมีอีกหลายทาง” แบรี่อธิบาย

ดังนั้น การก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของการหาพลังงานให้กับโลก ไม่เพียงจะต้องสร้างสมดุลของพลังงานที่ถูกต้อง แต่ยังต้องอาศัยนโยบายอันเหมาะสมของภาครัฐ ที่จะสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานที่สะอาดกว่าด้วยวิถีทางที่สมเหตุสมผล

และนี่คือเหตุผลที่ทำไมบริษัทพลังงานต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งเอ็กซอนโมบิล ได้มารวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างสมาคมพลังงานใหม่สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะ ซึ่งจะมุ่งช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการจัดหาพลังงานที่ประชาชนต้องการ ขณะเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำลง

การเผชิญความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการพลังงานกับการลดการปล่อยคาร์บอน ยังต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่กว้างมากขึ้น

“ต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายที่ถูกต้องและปฏิบัติได้จริงจากภาครัฐ ร่วมกับพลังทางการตลาด มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส และไม่มีการเลือกปฏิบัติ” แบรี่ กล่าว

“ด้วยความเป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพของทั้งภาครัฐและเอกชน ก๊าซธรรมชาติจะช่วยปลดล็อกปัญหาด้านความคุ้มค่า รวมทั้งยังเป็นทางออกด้านพลังงาน ที่สามารถควบคู่ไปกับน้ำมันที่มีคาร์บอนต่ำและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?