เอ็กซอนโมบิลดำเนินธุรกิจในหลายภูมิภาค และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนใกล้เคียง ในหลายรูปแบบ

บริษัทมุ่งเน้นความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น โดยพิจารณาจากเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนแต่ละแห่ง เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนและให้ความสนับสนุนประชาชนอย่างไรจึงจะดีที่สุด

ในปี 2565 พนักงานเอ็กซอนโมบิลในในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่บริษัททำ ก็ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น ด้วยเช่นกัน เรื่องราวดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสิ่งที่พนักงานของเราทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

มอบความช่วยเหลือในสิงคโปร์

ในสิงคโปร์ พนักงานของเอ็กซอนโมบิลและครอบครัวกว่า 300 คน รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเดือนกันยายน  พวกเขาช่วยกันห่อและแจกจ่ายของกินของใช้ที่จำเป็นให้กับครอบครัวที่อาศัยในบ้านเช่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของสิงคโปร์ ประมาณ 1,000 ครอบครัว

กิจกรรมนี้ช่วยให้หลายครอบครัวได้รับอาหารและสินค้าที่จําเป็น

ในระหว่างปี จิตอาสาของเอ็กซอนโมบิลสิงคโปร์ ยังทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ในโครงการเก็บขยะตามสวนสาธารณะในท้องถิ้น และชายหาด รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อระดมทุนไว้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ

เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโควิด 19 ในปี 2565 พนักงานของเรายังเปิดสอนวิชาและหลักสูตรต่างๆ  แก่เยาวชน ภายใต้โครงการ Junior Achievement Singapore

ทำฮ่องกงให้เป็นสีเขียว

ที่ฮ่องกง การอนุรักษ์เป็นเรื่องที่จิตอาสา ของเราให้ความสำคัญ

พนักงานทำความสะอาดหาดโคลนรอบๆ ฮ่องกง กําจัดขยะและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ในเดือนพฤศจิกายน พนักงานของเอ็กซอนโมบิล 40 คนในฮ่องกง อาสาทำความสะอาดหาดโคลน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Plastic Ocean Foundation

EM Hong Kong university program

กิจกรรมนี้ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในระดับอุดมศึกษากว่า 6,100 คนในฮ่องกง

มาเบล หลุง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเอ็กซอนโมบิล ซึ่งเป็นผู้นำกิจกรรมอาสาสมัครในวันนั้นกล่าวว่า “เพื่อให้แน่ใจว่าเราอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเลไว้ให้คนรุ่นต่อไป เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ”

ในเดือนมีนาคม พนักงานเอ็กซอนโมบิลยังจัดการอบรมให้แก่นักศึกษาจำนวน 120 คนด้วย

รวมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมทางธุรกิจสองครั้ง เพื่อแบ่งปันความร็และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายด้านจริยธรรมในที่ทำงาน โครงการที่เอ็กซอนโมบิล ฮ่องกง ให้การสนับสนุน  เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในระดับอุดมศึกษากว่า 6,100 คนในฮ่องกง นับตั้งแต่พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

ของขวัญแห่งชีวิต

Thailand day of caring

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงกลั่น

ในประเทศไทย จิตอาสากว่า 90 คน ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ในโครงการ “มาช่วยด้วยรัก” (Day of Caring) เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาในเวลานั้นกล่าวว่า “กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงกลั่นฯ ของเรา แต่ยังช่วยดูดจับฝุ่นและมลพิษทางอากาศได้มากกว่าปีละ 80 กิโลกรัม

“ต้นไม้ใหญ่ ๆ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละ 9 ถึง 15 กิโลกรัม ดังนั้นต้นไม้ 60 ต้นที่เราปลูกในวันเดียว อาจจะลด CO2 ได้ตั้งแต่ 540 ถึง 900 กิโลกรัมต่อปี ”

คนๆ เดียวก็อาจสร้างความเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมหาศาล ไพรัตน์ ตันติวงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการคลังน้ำมันศรีราชา ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณเมื่อต้นปีนี้ หลังจากบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือดมามากกว่า 160 ครั้ง

ไพรัตน์ บริจาคโลหิตและเกล็ดเลือดมามากกว่า 160 ครั้ง

คุณไพรัตน์กล่าวว่า “การบริจาคเลือดแต่ละครั้ง จะสามารถช่วยคนได้สามคน ดังนั้น ยิ่งคุณบริจาคมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยคนบาดเจ็บ และเจ็บป่วยได้มากขึ้นเท่านั้น”

แรงบันดาลใจเพื่อสร้างวิศวกรในมาเลเซีย

Malaysian energy education

นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะลึก

ในมาเลเซีย อาสาสมัครมากกว่า 100 คนร่วมขับเคลื่อนโครงการ ExxonMobil Young Engineer สําหรับนักเรียนมัธยมปลาย 1,000 คนในตรังกานูและกัวลาลัมเปอร์ผ่านการกิจกรรมแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือนจริง

โปรแกรมนี้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาอาชีพในด้าน STEM และอุตสาหกรรมพลังงาน นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาคส่วนนี้และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับตัวเลือกอาชีพในอุตสาหกรรมโดยการมีส่วนร่วมกับพนักงานของเอ็กซอนโมบิล

สร้างรากฐานเพื่ออนาคตที่แข็งแกร่งของอินเดีย

ส่วนจิตอาสาในอินเดียเน้นการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ พนักงานของเอ็กซอนโมบิลจึงสนับสนุนโครงการอ่านออกเขียนได้และอาชีวศึกษา ซึ่งมุ่งไปที่กลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่าผู้อื่น

พนักงานกว่า 40 คน ได้ร่วมอาสาในโครงการห้องอ่านหนังสือ…อ่านออกเขียนได้ให้เป็น (Room to Read Literacy) ในเบงกาลูรู เอ็กซอนโมบิลเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้ โดยได้ช่วยจัดตั้งห้องสมุดในโรงเรียนของรัฐในเบงกาลูรู รวมทั้งจัดหาวฃหนังสือที่คัดแยกให้เหมาะสมตามอายุ สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ถึง 9 ขวบ

การสร้างห้องสมุดใหม่และหนังสือ “บันทึกเสียง” ได้รับการสนับสนุนจากเอ็กซอนโมบิลอินเดีย

โครงการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการทำความเข้าใจของเด็กด้อยโอกาสในชั้นเรียนระดับ 1 ถึง 5 ที่เพิ่งหัดอ่านหนังสือ เด็กเหล่านี้มักอยู่ในสิ่งแวดล้อมทืไม่เอื้อให้อ่านออกเขียนได้  และขาดแรงสนับสนุนที่จำเป็นจากครอบครัว ซึ่งทำให้พวกเขาเสียเปรียบด้านการศึกษา

จิตอาสาได้จัดทำป้ายประกาศให้ความรู้ สำหรับห้องสมุดที่เอ็กซอนโมบิลให้การสนับสนุน และอ่านหนังสือบันทึกเสียงจำนวน 10 เล่ม สำหรับเด็กเล็ก

นักศึกษาที่กำลังจะจบจากวิทยาลัย ยังได้รับการส่งเสริมด้วยเช่นกัน เอ็กซอนโมบิล สนับสนุนโครงการ UNXT ของมูลนิธิ SGBS Unnati ในกรณาฏกะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย

โครงการนี้ ช่วยให้นักเรียนก้าวกระโดดสู่อาชีพที่พวกเขาต้องการ

UNXT เป็นโครงการฝึกอาชีพ 165 ชั่วโมง ที่มุ่งช่วยเหลือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มาจากครอบครัวระดับล่างทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยของรัฐและสถาบันฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม

โครงการนี้มุ่งพัฒนาความพร้อมในการทำงานของนักศึกษา ด้วยการจัดการฝึกอบรม นอกหลักสูตรให้ เช่น ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ และช่วยให้นักศึกษาหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพ

จิตอาสาของเอ็กซอนโมบิล ให้การสนับสนุนนักศึกษาเหล่านี้ ด้วยการจัดฝึกอบรมที่จะส่งเสริมทักษะทางสังคม และความสามารถที่จะจัดการความเครียดจากการทำงาน

ด้วยการมอบพลังดีๆ ให้กับผู้คน จนถึงอาสาพัฒนาโลกรอบตัว พนักงานของเอ็กซอนโมบิลทั่วเอเชียแปซิฟิก กำลังทุ่มเทเวลาและความพยายามหลายหลากวิธีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?