ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเผชิญกับการขาดแคลนหน้ากากและหน้ากาก Face Shield สำหรับป้องกัน ในขณะที่สายการผลิตก็ทำงานอย่างเต็มกำลัง

พนักงานของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลกได้มีส่วนช่วยทำในสิ่งที่สามารถช่วยได้ เพื่อช่วยให้แพทย์และพยาบาลหายใจง่ายขึ้น

ในประเทศจีน บริษัทได้เพิ่มการจัดหาโพลิเมอร์และอิลาสโตเมอร์สำคัญที่จำเป็นในการทำหน้ากากป้องกัน รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการทำชุดป้องกันทางการแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะยังคงปลอดภัย

ในสิงคโปร์ โรงงานต่าง ๆ ของเอ็กซอนโมบิลยังทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตและจัดหาวัสดุที่ใช้ในการทำหน้ากากอนามัย

ในสหรัฐอเมริกา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเอ็กซอนโมบิลด้านปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ และการผลิต ได้นำประสบการณ์มาช่วยเสริมความร่วมมือกับ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลก โดยเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและผู้ที่สามารถจัดหาสินค้าให้ได้  โดยทางเอ็กซอนโมบิลได้ช่วยสร้างสายการผลิตใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

การประสานความร่วมมือนี้ มีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม วิชาการ และรัฐบาล มาร่วมกันคิดหาทางใหม่ ว่าจะผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ที่ต้องการอยู่นี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะหน้ากาก Face Shield และหน้ากากอนามัย

ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงแค่ในเวลาไม่กี่วัน ผ่านมาจนถึงตอนนี้ มีการผลิตหน้ากาก Face Shield ไปแล้วถึง 50,000 ชิ้น และโรงงานสามารถเพิ่มการผลิตได้มากขึ้นถึงชั่วโมงละ 170,000 ชิ้น ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การผลิตต้นแบบหน้ากากอนามัยที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากป้องกันที่สำคัญอย่าง N95

ทีนี้ลองดูหน้ากากทางการแพทย์ที่ออกแบบมาใหม่ และอะไรทำให้มันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

 

Infographic explaining the features of reusable masks

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

การตอบสนองไวรัสโคโรนา: รับมือความท้าทายใหม่ของเรา
สร้างอินเดียให้ดีขึ้นและสะอาดขึ้น