สัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้เขียนถึงแนวโน้มนวัตกรรมในการผลิตพลาสติก ซึ่งจากข้อเขียนนั้น คาดว่าน่าจะต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่ออธิบายว่า เทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ๆนั้น มีอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภค  เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนาและผลิตพลาสติก กำลังจะพลิกโฉมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ  โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์อาหาร

นวัตกรรมในระดับโมเลกุล ทำให้เกิดการผลิตพลาสติกที่เบากว่า แข็งแรงและยืดหยุ่นกว่า รวมทั้งทนทานกว่าพลาสติกรุ่นก่อนหน้านี้  จึงเหมาะสำหรับใช้ในการขนส่ง การจัดเก็บและถนอมอาหาร

ตัวอย่างเช่น แตงกวา ซึ่งสามารถเก็บได้สามวันโดยไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์  แต่ถ้าห่อด้วยพลาสติกแบบก้าวหน้านี้เพียงเบาบางอย่างพอเหมาะ ก็จะสามารถรักษาความสดใหม่ได้ถึงสองสัปดาห์  ผลก็คือการลดปริมาณขยะอาหารลง

นวัตกรรมด้านพลาสติกอื่นๆ รวมทั้ง เทคโนโลยี Exceed mPE และ Enable mPE metallocene ของเอ็กซอนโมบิลเคมี  สามารถช่วยลดการเน่าเสีย ช่วยจัดอาหารให้หากินได้ง่ายสะดวกขึ้น รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารทั่วโลกอีกด้วย

Trucost

ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ?

เพราะว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประเมินว่า จากอาหารที่โลกผลิตได้ในแต่ละปี  ปริมาณหนึ่งในสามส่วน จะกลายสภาพเป็นขยะในที่สุด

นับเป็นเรื่องน่าตกใจและน่าเสียดายในหลายประเด็น

การถนอมอาหารที่ดี จะช่วยให้การขาดแคลนอาหารในโลกสิ้นสุดลง และลดค่าใช้จ่ายของประชากรที่ยากจนเป็นพันๆ ล้านคนบนโลกใบนี้  ยิ่งกว่านั้น ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพแวดล้อมจากการที่ผลผลิตการเกษตรในปริมาณมากไม่สามารถจะนำมาบริโภคได้ทันเวลา

บรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้นสามารถช่วยถนอมอาหารก่อนวางขาย  บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก้าวหน้านี้ จะลดน้ำหนักโดยรวมของผลิตภัณฑ์ และทำให้สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์แต่ละเที่ยวได้ในปริมาณที่มากขึ้น จำนวนรถบรรทุกขนส่งบนถนนก็จะลดลง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานก็จะลดลง  ทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจกลดลงไปด้วย

มีรายงานฉบับใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น  จากข้อมูลของ Trucost มีการศึกษาซึ่งจัดทำโดย สภาอุตสาหกรรมเคมีแห่งอเมริกา (American Chemistry Council)  พบว่า ต้นทุนทางสภาพแวดล้อมในการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหาร ต่ำกว่าการใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ดีบุก แก้ว อะลูมิเนียม หรือกระดาษ ถึงสี่เท่า (ดูตัวอย่างจากการศึกษาของ Trucost)

ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับความพยายามในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและผลดีต่อสภาพแวดล้อมได้ที่เว็บไซต์ของเอ็กซอนโมบิลเคมี และในรายงานความเป็นพลเมืองดีของเอ็กซอนโมบิล

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?