โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง นับตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม แต่เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร 

หนทางหนึ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้กับโลก คือการเริ่มเปลี่ยนกรอบความคิด 

แลหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุสำหรับเรื่องนี้ คือการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ให้มากขึ้น 

ผู้หญิงเหล่านี้จะนำความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ในการจัดการกับอุปสรรค และหาทางออกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหามาใช้  

 มาเบล หลุง ผู้อำนวยการการตลาดขายปลีกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเอ็กซอนโมบิล กล่าวว่าผลกระทบจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในเอเชียแปซิฟิก หมายความว่าการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่อาชีพด้าน STEM มากขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลก  

อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่า มันไม่ควรจะเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนให้ได้ตามที่กำหนด 

เธอกล่าวว่า มันควรจะเป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในธุรกิจและสังคมทุกระดับ 

ารให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องแก่ผู้หญิงเหล่านี้ เมื่อพวกเธอเข้าสู่อุตสาหกรรม เป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการนำทางพวกเธอในการทำงานด้านนี้ 

มาเบล หลุง กล่าวว่า STEM เป็นอาชีพสำหรับทุกคน และจำเป็นต้องให้การสนับสนุน เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในอนาคตของอุตสาหกรรม  

ชมวีดิทัศน์ด้านล่างนี้เพื่อฟังมาเบลพูดถึงการจัดการกับความท้าทายทั้งสองด้าน ในการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งความสำคัญของการส่งเสริมผู้หญิงเข้าสู่อาชีพด้าน STEM ให้มากขึ้น 

ติดตาม Mabel Leung บน LinkedIn.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

นักเรียน STEM คลื่นลูกใหม่ เตรียมพร้อมแก้โจทย์ในโลกแห่งความเป็นจริง
สตรีในแวดวงวิทยาศาสตร์: การเปลี่ยนกรอบความคิดเกิดจากการตระหนักรู้