การรีไซเคิลเชิงกลแบบเดิมประสบกับความท้าทายหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ พลาสติกบางประเภทนั้น ยากต่อการรีไซเคิลด้วยกระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน OECD ประเมินว่าจะมีพลาสติกที่ผลิตได้ทั่วโลกแค่ประมาณร้อยละ 9  เท่านั้นที่ถูกนำมารีไซเคิล ขณะที่ขั้นตอนแรกสุดที่จำเป็น คือ การลงทุนเพื่อเก็บและแยกขยะของท้องถิ่น เรายังเห็นว่ามีโอกาสสูงที่การรีไซเคิลขั้นสูงจะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้

เรากำลังหาทางออกที่จะทำให้พลาสติกที่รีไซเคิลได้ยาก แตกตัวและนำไปเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดวงจรของพลาสติกหมุนเวียนที่ผ่านการรับรอง เพื่อใช้กับผู้บริโภคและในเชิงพาณิชย์

แล้วทำไมพลาสติกบางชนิดถึงรีไซเคิลได้ยาก? การรีไซเคิลเชิงกลแบบเดิมมีความยากลำบากในการขจัดน้ำมัน จาระบีหรือเศษอาหารออก ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ หลายอย่างสำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมหลัก จึงมักถูกโยนทิ้งในกองขยะ อีกปัจจัยหนึ่งคือตัวบรรจุภัณฑ์เอง บรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก พลาสติกต่างประเภทหลายชั้น และมีวัสดุอื่นๆ ผสมอยู่ด้วยจะไม่สามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิล เชิงกลแบบเดิมได้

ตัวอย่างเช่น ถุงมันฝรั่งทอดอาจมีทั้งพลาสติกชั้นนอก และชั้นในที่เป็นอลูมิเนียม วัสดุที่ผสมกันนี้ไม่สามารถ แยกออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องจักรแบบเดิม การรีไซเคิลขั้นสูงแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยการทำให้วัสดุแตกตัวในระดับโมเลกุล โมเลกุลที่ “มีชีวิตใหม่” เหล่านี้ จึงกลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำ พลาสติกใหม่เอี่ยม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณค่าได้ เป็นการให้ชีวิตใหม่กับขยะพลาสติกอย่างแท้จริง

การรีไซเคิลขั้นสูงสามารถช่วยในการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ทุกวันได้ในปริมาณมากขึ้น และเป็นทางออกที่ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะพลาสติก และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังเป็นโอกาสที่จะลดการปล่อยก๊าซที่เกี่ยวข้องให้น้อยลงอีกด้วย มันยังสามารถขยายและทำซ้ำได้ทั่วโลก เพื่อเพิ่มปริมาณวัสดุพลาสติกที่จะใช้ ทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร

Tags

  • icon/text-size

การเก็บ

ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เราลงนามในข้อตกลงที่จะหาวิธีการเก็บขยะพลาสติกในปริมาณมาก

การแยก

ทุกวันนี้ พลาสติกถูกแยกเพื่อการรีไซเคิลเชิงกล หรือทิ้งเป็นขยะในหลุมฝังกลบ หรือกำจัดในเตาเผา การรีไซเคิลขั้นสูง ทำให้เราจัดการพลาสติกที่ยาก ต่อการรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้น อย่างถุงมันฝรั่งทอด หรือแม้แต่หญ้าเทียม

การฉีกและนำไปผ่านกระบวนการ

เมื่อไม่ต้องลงหลุมขยะ พลาสติกจะถูกแยก ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และนำไปผ่านกระบวนการ เพื่อให้มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ตรงกับการรีไซเคิลเชิงกลหรือการรีไซเคิลขั้นสูง พลาสติกที่รีไซเคิลได้ยากกว่า จะถูกส่งไปโรงงานรีไซเคิลขั้นสูง

การผลิตใหม่

ที่โรงงานรีไซเคิลขั้นสูง พลาสติกจะถูกเปลี่ยนเป็น โมเลกุลของเหลวและก๊าซ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จำเป็น ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า เช่น โพลีเมอร์หมุนเวียนของเอ็กซอนโมบิลที่ผ่านการรับรอง

พลาสติกใหม่

ส่วนประกอบพื้นฐานเหล่านี้จะถูกนำใช้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้หลากหลาย และเราวางแผนที่จะมีกำลัง การรีไซเคิลขั้นสูงถึง 30,000 เมตริกตัน ภายในสิ้นปี 2565 และ 500,000 เมตริกตัน (1 พันล้านปอนด์) ทั่วโลกภายในสิ้นปี 2569

พลาสติกหมุนเวียน

พลาสติกหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองจะถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร เมื่อใช้งานแล้วครั้งหนึ่ง ผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บ แยก และรีไซเคิล เพื่อช่วยให้สังคมบรรลุเป้าหมายของ การมีเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น

การรีไซเคิลขั้นสูงสามารถสร้างวงจรหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองให้กับพลาสติกที่จะถูกใช้งานได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า

รูปแบบในการทำงาน เลื่อนลงเพื่อดูกระบวนการนี้

การรีไซเคิลขั้นสูงสามารถสร้างวงจรหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองให้กับพลาสติกที่จะถูกใช้งานได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า

You May Also Like

Explore More

พลาสติกบางอย่างรีไซเคิลไม่ได้ แล้วการรีไซเคิลขั้นสูงจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่?