คุณจะช่วยให้ผู้หญิงที่ด้อยโอกาสควบคุมอนาคตทางเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างไร?

“เราเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่า: ถ้าเรามีเงินหนึ่งดอลลาร์ที่จะลงทุนเพื่อช่วยให้ผู้หญิงมีอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น เราจะใช้เงินหนึ่งดอลลาร์นั้นอย่างไรให้เกิดผลดีที่สุด?” จิม โจนส์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็กซอนโมบิลกล่าว

มีงานศึกษาใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ เช่นมูลนิธิเอ็กซอนโมบิลและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้ตอบคำถามนี้แล้ว โดยพบว่าการมีเงินออมคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถก่อร่างสร้างตัวและหลุดพ้นจากความยากจนได้

รายงานเรื่อง ‘ความไม่เท่าเทียมเรื่องลงทุน (Unequal Ventures)’ จัดทำโดยศูนย์เพื่อการพัฒนาระดับโลก (Centre for Global Development หรือ CGD) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระ ทำการศึกษาวิจัยทั่วเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา เพื่อค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยให้ผู้หญิงได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

Unequal Ventures ศึกษาผลกระทบของการให้ความรู้ด้านการเงินแก่สตรีที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เจ้าของธนาคารส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์แบบดิจิทัล

Indonesian women learning accounting

พบว่าผู้หญิงในหมู่บ้าน 400 แห่งทั่วจังหวัดชวาตะวันออกในประเทศอินโดนีเซีย ประสบความยากลำบากในการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของตนเอง รวมถึงการเข้าถึงบริการเงินกู้ เนื่องจากอยู่ห่างไกลธนาคาร และบรรทัดฐานทางธุรกิจและสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่า

แต่การให้ความรู้กับผู้หญิงในการติดต่อกับธนาคารและเปิดบัญชีออมทรัพย์ของตัวเอง สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงไม่เพียงแต่กับครอบครัวของพวกเธอเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งหมด เพราะผู้หญิงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกลับไปลงทุนในชุมชนของตนเอง

ส่วนธนาคารก็ได้รับการส่งเสริมให้ช่วยผู้หญิงเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิทัลด้วย

การให้ความรู้เรื่องการเงินและการบริหารเงินออมด้วยตนเอง ทำให้ผู้หญิงมีอำนาจมากขึ้นในบ้านของพวกเธอเอง

โจนส์กล่าวว่า การศึกษานี้เสริมข้อคิดจากงานวิจัยก่อนหน้าของเอ็กซอนโมบิลเกี่ยวกับการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านการเงินในอินโดนีเซีย ซึ่งก่อให้เกิดโครงการ She Counts ความคิดริเริ่มนี้กระตุ้นให้ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับผู้หญิง เพื่อให้พวกเธอสามารถบริหารเงินออม ซึ่งในที่สุดแล้วจะช่วยให้เธอควบคุมอนาคตของตนเองได้

สำหรับผู้หญิงอินโดนีเซียอย่างสิตี นูร์ฮาซานาห์ ผู้ผลิตผ้าบาติกแบบดั้งเดิม การฝึกอบรมและให้ความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการออม ทำให้เธอปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนอีกกว่า 100 ครอบครัวได้ด้วยการสร้างงาน

“เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและค่าใช้จ่าย การทำธุรกรรมต่าง ๆ กับธนาคารและการบริหารการเงิน” นูร์ฮาซานาห์กล่าวถึง She Counts

“[ตอนนี้] ฉันต้องการเปิดร้านใหญ่สักร้านใกล้ถนนสายหลักและจ้างพนักงานเพิ่ม”

การเปลี่ยนแปลงจากแรกเริ่ม

รายงานของ CGD พบว่าสตรีเจ้าของธุรกิจที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้เรื่องการเงิน มีการออมสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมทั้งสิ้นร้อยละ 13.5 ส่งเสริมให้เกิดการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคว่า การที่ผู้หญิงมีความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ จะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของโลกได้ตั้งแต่ 12 ถึง 25 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปีพ.ศ. 2568

รายงานฉบับนี้เน้นว่าความคิดริเริ่มของเอ็กซอนโมบิลในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้หญิง สร้างผลกระทบในเชิงบวก โดยมีการลงทุน กว่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงหลายหมื่นคนในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

หนึ่งในนักวิจัยของรายงานฉบับดังกล่าวคือกลอรี ซูนาร์โต ผู้จัดการโครงการ Mercy Corp เธอกล่าวว่า ความคิดริเริ่มต่าง ๆ “กระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงออมเงินทุกวัน”

เธอกล่าวว่าด้วยการฝึกอบรมกลุ่มต่าง ๆ เช่นที่ เอ็กซอนโมบิลทำนั้น  “ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบการออม [ของผู้ที่เข้าร่วม] และช่วยในการติดต่อกับธนาคารด้วยตนเอง”

ซูนาร์โต เสริมว่าผู้หญิงด้อยโอกาสเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากโครงการให้ความรู้ด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้พวกเธอมีอำนาจมากขึ้นจากการมีบัญชีธนาคาร

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

ผู้หญิงแต่ละคน…เปลี่ยนแปลงชาติได้