แม้สิงโตจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าป่ามาอย่างยาวนาน  แต่เสือ…ซึ่งพบได้ตั้งแต่จากเขตทุนดราของไซบีเรีย ไปจนถึงป่าฝนและป่าดงดิบในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นเจ้าแห่งพงไพรอย่างแท้จริง

ทั้ง ๆ ที่ได้รับการขนานนามนี้ แต่อนาคตของเจ้าแห่งพงไพรเหล่านี้กลับไม่มีความแน่นอน และจำนวนของพวกมันในป่าก็ลดน้อยลงไปทุกที

แต่บริษัทพลังงานแห่งหนึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเสือมาตลอด

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนการอนุรักษ์เสือ เป็นพันธสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกข้อหนึ่งขององค์กรเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์นี้ไว้ ระหว่างพ.ศ.2538 จนถึงพ.ศ.2552 บริษัทได้สนับสนุนประมาณหนึ่งในสี่ของกองทุนการกุศลที่ใช้จ่ายกับการอนุรักษ์เสือทั่วโลกมากกว่า 100 โครงการ

Esso เป็นผู้สนับสนุนเสือรายใหญ่ในประเทศไทย

เสือมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครืออย่างเอสโซ่มายาวนาน โดยมีการเปรียบเทียบพลังงานในเชื้อเพลิงของบริษัทว่าเทียบเท่าพลังของเสือ บริษัทเคยใช้สโลแกน “จับเสือใส่ถังพลังสูง” สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซิน ปลุกกระแสความทรงพลังและความแข็งแกร่งของเสือมานานกว่าศตวรรษ

บริษัทใส่ใจต่อการอนุรักษ์ และการเรียนรู้เสือในหลายประเทศ ให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆ ที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเสือ เหล่านี้ให้มากขึ้น และส่งเสริมโอกาสการใช้ชีวิตของพวกมันตามธรรมชาติให้มากขึ้น

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาได้สนับสนุนการดำเนินงานของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของไทย ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้การศึกษาแก่เยาวชนมานานกว่าทศวรรษ

เยาวชนไทยได้รับการศึกษาด้านการอนุรักษ์

โครงการเหล่านี้รวมไปถึงค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”

บริษัทฯกล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชนดังกล่าวมุ่งให้ความรู้แก่เยาวชนไทยในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากโครงการดังกล่าว โรงกลั่นฯ ยังสนับสนุนการติดตั้งป้ายแบบ Interactive เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสือใน “หุบเสือป่า” ของสวนสัตว์

ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียว ที่เอ็กซอนโมบิลกำลังช่วยปกป้องและอนุรักษ์เสือ

ในเท็กซัส สหรัฐอเมริกา บริษัทยังสนับสนุนการดูแลเสือในสวนสัตว์ดัลลัสที่มีเสือจำนวนมากอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผสมพันธุ์สัตว์ในระยะยาว โดยไม่เพียงแต่จะช่วยอนุรักษ์เสือโคร่งสุมาตราและเสือโคร่งอินโดจีนที่ใกล้จะสูญพันธุ์ แต่ยังได้ศึกษาพฤติกรรมของพวกมันอีกด้วย

อนาคตของเสือทั่วโลกได้รับการใส่ใจเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และ ทำงานเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึง สัตว์ป่าเช่น เสือ ให้สามารถดำรงอยู่ และยังคงเป็นเจ้าแห่งพงไพรต่อไป

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

สำรวจ เพิ่มเติม

พบกับครอบครัว “ชาวเสือ” ในประเทศไทย