Thu hồi

Ý tưởng thu hồi khí thải CO2 trước khi bị hòa vào bầu khí quyển dường như là giải pháp của tương lai, nhưng hiện nay công nghệ này vẫn tồn tại và đang tiếp tục phát triển.

ExxonMobil có hiểu biết tương đối sâu về công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) và là công ty đầu tiên thu hồi được hơn 120 triệu tấn CO2 bằng công nghệ CCS, tương đương với việc loại bỏ lượng khí thải hàng năm từ hơn 25 triệu xe ô tô.

Các nhà khoa học và kỹ sư của công ty đang phối hợp với những cộng sự bên ngoài để mở rộng quy mô công nghệ CCS nhằm thu hồi lượng CO2 thải ra từ khí tự nhiên sử dụng trong hoạt động của các khu công nghiệp nặng. Chỉ có 4% khí thải từ các tuabin khí tự nhiên được tạo ra từ CO2 đồng nghĩa với việc rất khó thu hồi lượng khí thải này. Một số người đã so sánh việc thu hồi lượng khí thải này như mò kim đáy bể.

Công việc của ExxonMobil là rất quan trọng vì CCS là một trong số ít công nghệ đã được chứng minh có thể giúp khử carbon trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng và giảm lượng khí thải xuống mức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu khí hậu của thế giới trong Thỏa thuận Paris. Mặc dù năng lượng tái tạo cũng sẽ đóng vai trò quan trọng, nhưng lại là nguồn năng lượng không ổn định và không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng cao để sản xuất các sản phẩm như bê tông hoặc sắt thép.

ExxonMobil cũng đang tiến hành nghiên cứu hai công nghệ CCS bổ sung ở giai đoạn đầu. Một là sử dụng pin nhiên liệu để thu hồi khí thải trước khi bị thải ra từ một nhà máy điện khí tự nhiên hoặc một cơ sở công nghiệp. Công nghệ còn lại, được gọi là thu hồi trực tiếp từ không khí, nhằm mục đích thu hồi khí thải CO2 trực tiếp từ khí quyển.

Ở quy mô lớn, CCS có thể giúp giảm lượng phát thải từ các ngành công nghiệp khó khử carbon như sản xuất và phát điện. Khi kết hợp lại, hai lĩnh vực này chiếm khoảng 2/3 lượng khí thải liên quan đến năng lượng trên thế giới.

Bước tiếp theo sau khi thu hồi CO2 là vận chuyển xuống dưới lòng đất, lưu trữ một cách an toàn, chắc chắn và lâu dài.

Lưu trữ

Lưu trữ CO2 là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi chuyên môn tương tự như khi ExxonMobil tiến hành khai thác và cung cấp năng lượng cho thế giới – đặc biệt là hiểu biết về các thành tạo địa chất. Với CCS, các nhà địa chất của công ty cần xác định vị trí dưới lòng đất để lưu trữ các phân tử CO2 bị thu hồi.

CO2 có thể được lưu trữ an toàn trong các thành tạo đá xốp, tự nhiên dưới lòng đất. Những kết quả ban đầu của nghiên cứu do Trung tâm Năng lượng Singapore tiến hành ước tính có thể lưu trữ 300 tỷ tấn CO2 chỉ tính riêng ở khu vực Đông Nam Á.

Một trong những phương thức thu hồi, vận chuyển và lưu trữ khí thải CO2 công nghiệp đảm bảo hiệu quả về chi phí với quy mô quốc tế là xây dựng một trung tâm CCS cho nhiều người dùng ở những khu vực như Châu Á để kết nối ngành công nghiệp với kho lưu trữ quy mô thế giới. Mạng lưới như vậy, với tiềm năng cho nhiều người dùng và vận chuyển CO2 qua đường ống dẫn và tàu biển, có thể tạo tác động đáng kể đến lượng khí thải trong khu vực và là mô hình tiêu biểu cho các khu vực khác trên thế giới.

Việc thu hồi và sau đó lưu trữ an toàn lượng khí thải CO2 từ hoạt động công nghiệp của thế giới là một nỗ lực đầy tham vọng, nhưng công nghệ này rất quan trọng trong việc hỗ trợ giải quyết tác động của biến đổi khí hậu. ExxonMobil sẽ tiếp tục thực hiện phần việc của mình để thúc đẩy CCS và các công nghệ giảm phát thải khác nhằm đưa thế giới đi đúng lộ trình hướng tới một tương lai năng lượng phát thải thấp hơn.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like