Ngoài việc duy trì áp suất lốp lý tưởng, vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan tới thời điểm cần thay dầu. Trước đây, các nhà cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn thường đề nghị thay dầu sau mỗi 5.000 km. Thế nhưng ngày nay, các loại dầu nhớt mạnh mẽ hơn cần thay ít hơn mức đề xuất trước đó khá nhiều. Cụ thể ra sao? Hãy tìm hiểu thêm qua phần mới nhất của loạt video về câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like