Việc cung cấp năng lượng cần thiết cho con người đồng thời quản lý các tác động đối với môi trường và rủi ro về biến đổi khí hậu là thách thức kép của toàn xã hội.

Gần đây chúng tôi đã công bố Báo cáo Tóm tắt về Năng lượng và Khí thải Carbon năm 2021, trong đó nêu bật những biện pháp khác nhau mà chúng tôi đang triển khai để giải quyết thách thức kép này trong đó có việc đặt trọng tâm vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Cuộn xuống để hiểu thêm về quy mô công việc của chúng tôi:

Tất cả các số liệu về tiền tệ đều sử dụng đơn vị đô-la Mỹ.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like