Theo Liên Hợp Quốc, vào năm 2050, hơn 65% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố. Quá trình đô thị hóa và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ thúc đẩy nhu cầu năng lượng toàn cầu cao hơn mặc dù đạt được nhiều thành quả trong việc tiết kiệm năng lượng, như đã được nêu trong Triển vọng về năng lượng năm 2017 của ExxonMobil. Việc thúc đẩy tiết kiệm năng lượng hơn nữa đang được tiến hành với việc chính quyền các thành phố thực hiện các giải pháp sáng tạo mang tính bền vững để thay đổi cuộc sống đô thị.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Khám phá Thêm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:  TRÊN THỰC TẾ, BẠN NÊN THAY DẦU BAO LÂU MỘT LẦN?
Độ nhớt giúp động cơ hoạt động như thế nào
Phụ nữ trong Khoa học: Thay đổi tư duy về ‘STEM’ bắt nguồn từ nhận thức