Tạo nên sự khác biệt trên toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương

Trách nhiệm Xã hội

Do đại dịch COVID-19 hiện đang lan rộng khắp châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới, tất cả mọi người đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho những người xung quanh.

Các công ty năng lượng như ExxonMobil đã và đang đẩy mạnh hoạt động để đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục và các nỗ lực viện trợ không ngừng nghỉ, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình.

Tại Trung Quốc, nhân viên của ExxonMobil đã nhanh chóng được cung cấp đủ lượng dầu nhớt cần thiết cho những công nhân đang gấp rút xây dựng các bệnh viện và sản xuất xe cứu thương mới trên khắp cả nước.

Cùng điểm lại các biện pháp mà ExxonMobil đang hỗ trợ cho những nỗ lực ứng phó và phục hồi đang diễn ra ở châu Á Thái Bình Dương.

 

Tags:   COVID-19virus coronay tế
You may also like Text

Tìm hiểu thêm