พลังแห่งสาหร่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น้ำมันดีเซลที่กลั่นจากน้ำมันสาหร่ายสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน  ตั้งแต่รถยนต์จนถึงเครื่องบินไอพ่น สาหร่ายไม่เพียงแต่ให้พลังงานสูง แต่ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเชื้อเพลิงที่มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพยุคใหม่นี้ยังมีอีกมาก และนี่คือประโยชน์เพียงสองสามอย่างที่น่าจะได้จากพลังงานที่มาจากสาหร่าย

Tags:   algaealgae biofuelbiofuel researchfuelinfographicinnovationscienceSGI
You may also like Text

สำรวจเพิ่มเติม