พลังงานที่กำหนดอนาคตของอินเดีย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเทศอินเดียมีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแทนที่ประเทศจีนในอีกเพียงหกปีข้างหน้า และภายในปี พ.ศ. 2583 คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า

อย่างไรก็ตาม ความเจริญเติบโตดังกล่าวเกิดจากการที่ประเทศอินเดียเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและเพียงพอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวอินเดีย ก๊าซธรรมชาตินับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานสำคัญและมีส่วนสร้างความเจริญรุ่งเรือง

ผู้คนที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน กำลังทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อหาทางสร้างสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในโลกรวมทั้งในประเทศอินเดีย

ต่อไปนี้ เป็นเหตุผลว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้แห่งนี้จะสามารถสร้างสมดุลดังกล่าว ในขณะที่ เปิดโอกาสใหม่ๆ สำเร็จได้อย่างไร

  1. แหล่งก๊าซธรรมชาติที่หลากหลาย ในอดีต อินเดียพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศกาตาร์เพียงแห่งเดียว แต่ในปัจจุบันอินเดียได้นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่หลากหลาย ซึ่งก็รวมทั้งประเทศสหรัฐฯ และประเทศออสเตรเลียด้วย การมีแหล่งก๊าซธรรมชาติในระยะยาวยังคงตอบสนองความต้องการด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศอินเดียทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  2. ก๊าซธรรมชาติคืออนาคต ประเทศอินเดียเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับสี่ของโลก โดยได้ลงทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างระบบท่อส่งก๊าซและคลังก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อส่งไปทั่วประเทศ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศอินเดีย เนื่องจากอินเดียไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
  3. ท่าเรือนำเข้า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของอินเดียเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ รวมถึงคลังเก็บสินค้าขาเข้าด้วย มีโครงการที่จะสร้าง คลังก๊าซธรรมชาติเหลว ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลวในปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองมุมไบและเดลี แต่เมืองอื่นๆ ก็กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติเหลวอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลวสองแห่ง ที่เมืองมันดรา รัฐคุชราต และเมืองเอนนอร์ รัฐทมิฬนาฑูก็คืบหน้าไปมาก นอกจากนี้ ยังมีแผนการที่จะสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลวในพื้นที่ห่างไกล เช่น เมืองจัฟฟราบัด และเมืองชาห์ราในรัฐคุชราต เมืองดาร์มาในรัฐโอริศา และเมืองจัยการห์ในรัฐมหาราษฏระ
  4. ก๊าซพร้อมใช้งาน ประเทศอินเดียพึ่งพาถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหลัก แต่รัฐบาลได้วางแผนที่จะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ก๊าซมากขึ้น หากเปลี่ยนแปลงสำเร็จ ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศจะสามารถเข้าถึงก๊าซเพื่อใช้ประกอบอาหารและใช้ในการขนส่งได้ และในวันหนึ่ง ก๊าซธรรมชาติก็จะเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ทุกคนเลือกใช้ได้
  5. การฟื้นฟูอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปุ๋ย การขนส่ง และพลังงาน ยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดหลักของก๊าซในประเทศอินเดีย อุตสาหกรรมปุ๋ยเป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุด และรัฐบาลก็วางแผนที่จะให้โรงงานผลิตปุ๋ยสามแห่งที่หยุดดำเนินการไปเกือบสามทศวรรษกลับมาดำเนินการอีกครั้ง พร้อมสร้างโรงงานใหม่อีกห้าแห่ง
Tags:   IndiaLNGnatural gas
You may also like Text

สำรวจเพิ่มเติม